Upisnik studijskih programa je središnja evidencija akreditiranih studijskih programa u Republici Hrvatskoj. Softversko rješenje koje je do sada obuhvaćalo ovaj…
Više