Prema najnovijoj Europskoj ljestvici uspjeha u inoviranju i Pregleda rezultata regija u području inovacija za 2019. godinu Hrvatska je među najlošijim zemljama, od…
Više