29. rujna planirano je da se završi razmjena podataka nacionalnih eID sustava unutar Europske unije. Da bi eIDAS (Uredba Europskog…
Više