Gotovo polovica nesreća s avionima događa se između konačnog prilaska i slijetanja. Sada malo aviona automatski slijeće, ali novi bi…
Više