U temi broja bavimo se problematikom e-trgovine na području Europske unije – aktualna i korisna tema. Uobičajeno za ovo doba…
Više