Svijet računala stupio je u novu kognitivnu eru. U težnji ka usavršavanju računala i programa razvijen je IBM Watson –…
Više