Superračunala ili računala visokih performansi (High-performance computers HPC) postaju sveprisutna u svakodnevnom životu i imat će sve veću primjenu na…
Više