Nadovezujući se na inicijative za kibernetičku sigurnost objavljene 2017. godine, Europska komisija je predložila stvaranje Mreže kompetencijskih centara za kibernetičku…
Više