Europska komisija odlučila je registrirati europsku građansku inicijativu pod nazivom #NewRightsNow – ojačajmo prava 'uberiziranih' radnika. U skladu s Ugovorima…
Više