Od 18. listopada 2019. do 20. siječnja 2020. Hakom je proveo javnu javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700…
Više