Europska komisija predlažila je trostrani pristup za povećanje javnih i privatnih ulaganja u umjetnu inteligenciju, pripremu za socioekonomske promjene i…
Više