Prema prijedlogu predsjedavajuće članice Europske unije u drugoj polovici ove godine Austrije pokrenuta je 29. listopada u Beču inicijativa Quantum…
Više