Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje o olakšavanju prekograničnog pristupa elektroničkim dokazima. Na posljednjem sastanku Vijeća za pravosuđe 8. lipnja…
Više