Aplikacija za organizaciju i praćenje edukacije (Education Management Application EDA) 17. siječnja 2018. godine puštena je u produkciju. Aplikacija je…
Više