Europska centralna banka (ECB) će krajem godine ponuditi uslugu trenutačnog plaćanja komercijalnim bankama po cijeni od najviše 0,20 eurocenta (0,002…
Više