Kako stoji e-commerce u vrijeme pandemije? Sve smo već čuli, da se kupnja prebacila online i tako dalje. No je…
Više