postotak težine kibernetičkih incidenata po kvalifikaciji ENISA-e u 2018. godini Zlonamjerni kibernetički napadi te kvarovi na IT sustavima glavni su…
Više