U skladu s strategijom Europske komisije za digitalno jedinstveno tržište (Digital Single Market), a nakon analize rezultata javnog konzultacija, Europska…
Više