Normativni okvir za online registraciju poduzeća usvojen je Uredbom Vlade RH u kolovozu, a za listopad je najavljeno da Vlada…
Više