Vijeće Europske unije donijelo je Uredbu o slobodnom protoku neosobnih podataka, zakonski akt koji je Europska komisija predložila u okviru strategije jedinstvenog…
Više