Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, ENISA (European Network and Information Security Agency), organizirala je kibernetičku vježbu Cyber…
Više