Europska unija kroz program Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility CEF) ulaže 11,4 milijuna eura (doprinos EU-a) u projekte…
Više