Blockchain Hub Split, organizacija koja okuplja blockchain zajednicu u Splitu, organizira prvu BlockSplit konferenciju, koja ima za cilj okupiti 600…
Više