Britanski telekom regulator Ofcom omogućio je 24. srpnja budućim WiFi mrežama korištenje 500MHz radiofrekvencijske frekvencije u novom opsegu 6GHz, što…
Više