Krajem ožujka 2020. godine 5G komercijalne usluge bile su raspoređene u 10 zemalja (EU-27 plus Velika Britanija). 5G komercijalna pokretanja…
Više