Nedavno pokrenuti projekt EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud) mobiliziranje je e-infrastruktura koje obuhvaćaju više od 300 podatkovnih centara širom svijeta i 18 paneuropskih infrastruktura, objavilo je Srce. Projekt udružuje 100 partnera iz više od 50 zemalja te će razviti viziju huba kao integracijskog i upravljačkog servisa budućeg europskog oblaka otvorene znanosti.

Misija EOSC-hub projekta jest omogućiti korisničkim zajednicama iz 50 zemalja i niza znanstvenih disciplina kvalitetan, jednostavan i otvoren pristup sustavu istraživačkih podatka i usluga federacije EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud kao i ostalih istraživačkih e-infrastruktura.

Projektom EOSC-hub uspostavit će se otvoreni sustav za integraciju i upravljanje uslugama za budući europski oblak (cloud) otvorene znanosti, a obuhvaćat će niz standardnih i specijaliziranih usluga kako bi se udovoljilo zahtjevima znanstvene zajednice koja to iziskuje od svojih lokalnih, regionalnih i nacionalnih e-infrastruktura u Europi i svijetu.

Hub će predstavljati središnju pristupnu točku putem koje će istraživači i inovatori moći pristupiti i koristiti širok spektar naprednih IKT resursa i povezanih usluga neophodnih za njihov istraživački rad temeljen na podacima.

Srce će u projektu EOSC-hub sudjelovati u razvoju zajedničkih elemenata i korisnički usmjerenih usluga, posebice u daljnjem razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa. Srce i svi partneri sudjelovat će u aktivnosti pružanja usluge pristupa tako što će svojim korisnicima omogućiti pristup EOSC-hub katalogu usluga.

Projekt EOSC-hub ima šest glavnih ciljeva koje želi ostvariti:

– pojednostaviti pristup širokoj paleti proizvoda, resursa i usluga putem otvorenoga i integriranoga kataloga usluga koji mora podržati cijeli životni ciklus istraživanja, od stvaranja do obrade, analize i očuvanja te pristupa i ponovne uporabe podatka

– izbjeći fragmentaciju u pružanju usluga kroz tehničku integraciju i usvajanje standarda za interoperabilnost računalnih, spremišnih, podatkovnih i softverskih platformi

– konsolidirati e-infrastrukture proširivanjem kapaciteta i poboljšanjem kvalitete usluge. Povezivanjem lokalnih, regionalnih i nacionalnih e-infrastruktura sufinanciranih nacionalnim i europskim javnim sredstvima, EOSC-hub proširuje bazen resursa i otvara pristup naprednim nacionalnim uslugama

– omogućiti pristup uslugama svim korisničkim skupinama, uključujući istraživače, visoko obrazovne institucije, poslovne subjekte i time proširiti korisničku bazu

– stvoriti centar znanja (knowledge hub), tim specijaliziranih stručnjaka koji će omogućiti edukaciju i tehničku podršku novim korisničkim zajednicama

– povećati inovacijske kapacitete istraživačkih e-infrastruktura. EOSC-hub rješenja koja su korisničke zajednice uspješno usvojile bit će podržana za širu uporabu vanjskih dionika kroz mreže od osam centara kompetencija.

Podijeli:

 

Vezane objave