U Tivtu, u Crnoj Gori, održao se multilateralni sastanak o frekvencijskom replaniranju televizije i primjeni digitalne dividende na kojem su sudjelovali predstavnici regulatornih tijela Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Slovenije i San Marina.

Na sastanku je usuglašen i potpisan sporazum kojim se usklađuje frekvencijski spektar za radiodifuziju na regionalnoj razini na području uz Jadransko i Jonsko more.

Time će se omogućiti uporaba radiofrekvencijskog spektra druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija i olakšati međunarodno usklađivanje frekvencija potrebnih za prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja te oslobađanje spektra druge digitalne dividende za pružanje širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija, a na temelju odluka Europske unije i Europskog odbora za elektroničke komunikacije.

Rad te skupine zemalja se temelji na radu foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi – SEDDIF (South European Digital Dividend Implementation Forum), a odnosi se na istu tematiku, ali drugo zemljopisno područje.