Institucije EU razvijaju nove pravila kojima se omogućuju slobodno i nesmetano kretanje neosobnih podataka preko državnih granica unutar Unije. Veleposlanici država članica (Odbor za stalne predstavnike) dogovorili su se o mandatu predsjedništva za pokretanje pregovora s Europskim parlamentom o prijedlogu koji ima za cilj potaknuti EU ekonomiju podataka uklanjanjem neopravdanih ograničenja zemljopisnog položaja za pohranu ili obradu podataka.

Istovremeno, novi zakon osigurati će da institucije vlasti imaju pristup podacima pohranjenima ili obrađenima u drugoj državi članici Unije kako bi mogli lakše i potpunije obavljati svoje poslove.

U biti će nova pravila stvoriti jedinstveno tržište za usluge pohrane podataka i obradu podataka u cloudu. Pri tome će nova pravila pružiti pravnu sigurnost i povećati povjerenje u korištenje tih usluga. Zajedno, taj novi zakon i opće odredbe o zaštiti podataka, usvojene još 2016. godine, pružit će koherentan skup pravila koja će zadovoljiti slobodno kretanje različitih vrsta podataka.

Očekuje se da će eliminirati mjere lokalizacije podataka smanjiti troškove podatkovnih usluga, pružiti tvrtkama veću fleksibilnost u organiziranju njihovog upravljanja podacima i analizom podataka te proširiti njihov izbor pružatelja usluga. Tvrtka koja posluje u nekoliko država članica moći će izbjeći troškove dupliciranja IT infrastrukture.

Uklanjanje ograničenja lokalizacije podataka smatra se ključnim čimbenikom da gospodarstvo podataka ostvari svoj puni potencijal i dvostruko veću vrijednost za 4% europskog BDP-a u 2020. godini.

Podaci su u osnovi svih suvremenih ekonomija i društava i mogu generirati golemu vrijednost, a olakšana mobilnost podataka doprinjeti će uštedi troškove za poslovne subjekte, posebno za poduzetnike i male i srednje poduzetnike. To je bitno i za razvoj novih digitalnih usluga sljedeće generacije.

Tekst nacrta zakona Vijeća EU dopušta članicama da nametnu zahtjeve za lokalizacijom podataka ali samo onda kada su to opravdane zbog javne sigurnosti. Da bi se osigurala učinkovita primjena načela slobodnog kretanja podataka, države članice moraju dostaviti svoje zahtjeve za lokalizacijom podataka Europskoj komisiji. Tekst nacrta zakona je također osmišljen kako bi se osiguralo da države članice ne budu spriječene da pružaju usluge obrade podataka.

Nadležna tijela država članica i dalje će imati pristup podacima čak i kada se pohranjuju ili obrađuju u drugoj zemlji. Dodatni mehanizmi suradnje bit će stvoreni kako bi se osiguralo da takav pristup nije otežan.

Ako skup podataka sadrži i osobne i neosobne podatke, opći propis zaštite podataka primjenjivat će se na dio osobnih podataka skupa (General Data Protection Regulation GDPR), a neosobni podaci bit će pokriveni slobodnim protokom regulacije podataka.

Nacrt zakona također potiče razvoj kodeksa ponašanja kako bi korisnicima usluga obrade podataka olakšali prebacivanje davatelja usluga i njihovo prijenos podataka s jednog davatelja usluga na drugi ili natrag u svoje IT sustave.

I Vijeće Europe i Parlament EU moraju se složiti oko teksta zakona prije nego što stupi na snagu. Parlament EU još nije usvojio svoj stav.

Europsko vijeće u listopadu pozvalo je da suzakonodavci postignu sporazum o tom prioritetnom zakonu do lipnja 2018. godine.

Podijeli:

 

Vezane objave