Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 16. travnja 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO). Poziv je objavljen u sustavu eFondovi te na središnjoj stranici ESI fondova. Nakon prijave slijedi postupak evaluacije te potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Iznos bespovratnih sredstava za projekt je 196.802.600 kuna.

Poziv za dostavu projektnog prijedloga nalazi se na poveznici, a više o projektu HR-ZOO na web stranicama: http://www.srce.unizg.hr/hr-zoo.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) bit će sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program  Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. Prijave projektnih prijedloga će primati Ministarstvo znanosti i obrazovanja do kraja 3. svibnja ove godine.

Cilj je izgradnja hrvatskog računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a doprinijet će povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) predstavlja potporu izgradnji e-infrastrukture s obzirom da su informacijske i komunikacijske tehnologije neizbježan dio razvoja kapaciteta i mogućnosti istraživanja i razvoja i inovacija. Izgradnja e-infrastrukture dio je šireg ulaganja u infrastrukturu za IRI (izgradnja nove, obnova i razvoj postojeće IRI infrastrukture, uključujući potrebnu opremu) koja će omogućiti i organizacijsku reformu.

Iznos bespovratnih sredstava u okviru dodjele može iznositi do 100% prihvatljivih troškova projekta obzirom da se putem postupka dodjele sredstva ne dodjeljuju za državnu potporu.

Prihvatljiv prijavitelj u okviru ovog postupka izravne dodjele je Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uvrstilo je prijedlog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak – HR-ZOO na indikativnu listu infrastruktumih projekata predviđenih za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) za razdoblje 2014 .- 2020.

Glavni cilj HR-ZOO projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka kao temeljne sastavnice nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture.  Projekt predviđa uspostavu mreže od pet sjedišta u četiri grada, u okviru ustanova: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu (kampus Boronga) te Sveučilišni računski centar – Srce. Mreža od pet povezanih sjedišta, odnosno HR-ZOO infrastruktura predstavljat će distribuiranu nacionalnu e-infrastrukturu računalnih, spremišnih i mrežnih resursa različitih namjena koja će biti široko dostupna znanstvenim organizacijama u RH u različitim znanstvenim područjima.

Ključni dijelovi zajedničke e-infrastrukture koje projekt HR-ZOO donosi imaju za cilj osnažiti istraživače jednostavnim i kontroliranim online pristupom IRI infrastrukturnim komponentama, to jest:

  • komponenti za računalstvo visokih performansi (HPC) kao infrastrukturi za vrlo zahtjevna znanstvena računanja;
  • komponenti za računalstvo s velikom propusnošću (HTC) kao infrastrukturi za napredna  znanstvena računanja i kolaboraciju;
  • komponenti za visoko skalabilno računalstvo (HSC) kao infrastrukturi za opće namjene;
  • spremišnoj komponenti (storage) kao infrastrukturi za pohranu velikih kolekcija podataka u obliku datoteka i objekata;
  • mrežnoj komponenti kao novoj okosnici CARNet mreže koja omogućava mrežnu povezanost između sjedišta te povezanost s europskim i globalnim istraživačkim infrastrukturama;
  • raznim alatima za suradnju i znanstvenim softverom.

Paralelno s uređenjem pet sjedišta u postojećim prostorima projektnih partnera i s implementacijom napredne opreme informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT opreme), uspostavit će se i specijalizirani timovi (novozaposleni stručnjaci) koji će pružati podršku sustavu i njegovim korisnicima, a u konačnici će se formirati portfelj usluga prema potrebama krajnjih korisnika. Predviđeni portfelj usluga obuhvaća Zahtjevno računalstvo, Računalstvo u oblacima, Podatkovna spremišta, Udomljavanje IKT opreme, Savjetovanje i podršku u korištenju (e-znanstvenici).

Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za projekt HR-ZOO dorađene su sukladno komentarima JASPERS savjetnika (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) nakon čega je započeo postupak za izdavanje Potvrde o pripremljenosti projekta (Completion Note). Potvrda je preduvjet za prijavu projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU strukturnih fondova.

JASPERS je 7. prosinca 2017. izdao Potvrdu o pripremljenosti strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), čime je završen višegodišnji postupak pripreme Studije izvodljivosti i analize troškova i koristi (CBA).

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)).

U okviru tog instrumenta zemlje korisnice dobivaju neovisan savjet koji im služi kao pomoć u pripremi visokokvalitetnih velikih ili strateških projekata koji će se sufinancirati iz dva strukturna i investicijska fonda EU-a (Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda).

Projekt HR-ZOO (voditelj Srce) je 2013. godine odabran, zajedno s projektima O-ZIP (voditelj IRB) i CALT (voditelj IFS), kao jedan od rijetkih projekata u Hrvatskoj koji će dobiti pomoć JASPERS-ovih stručnjaka u pripremi i pregledu dokumenata za prijavu projekata za financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

HR-ZOO je osmišljen i kao zajednička infrastruktura za potrebe modernog obrazovanja i međunarodno relevantnih istraživanja te instrument integracije u europski istraživački prostor (European Research Area, ERA) i europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA).

Aktivnosti koje se mogu financirati u okviru projekta su: uređenje sjedišta HR-ZOO (građevinski i radovi uređenja sjedišta HR-ZOO na lokacijama: kampus Borongaj Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Splitu, kampus Trsat Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce), uključujući i preseljenje naprednih IKT resursa radi realizacije radova, fizička zaštita sjedišta na Borongaju, ugradnja tehničkih sustava; implementacija naprednih ICT resursa; uspostava specijaliziranih timova i portfelja usluga; izrada promotivne strategije, vizualnog identiteta i promotivnih materijala projekta HR-ZOO; upravljanje projektom uz vanjsku pomoć…

Podijeli:

 

 

Vezane objave