Prema novim pravilima koja se primjenjuju od subote 14. rujna potrošači će na sigurniji i lakši način moći plaćati robu te usluge na internetu i upravljati osobnim financijama. Europski potrošači bit će bolje zaštićeni od prijevara na internetu i imat će bolji pristup inovativnijim oblicima internetskog i mobilnog plaćanja, navode iz Europske komisije povodom početka primjene druge Direktive o platnim uslugama (Payment Service Direktive 2 PSD2).

Potrošači će zahvaljujući novim pravilima te dolasku novih i inovativnih poduzeća na tržište platnih usluga s vremenom imati veći izbor. U subotu 14. rujna na snagu stupaju svi elementi revidirane Direktive o platnim uslugama. Neki dionici još uvijek rade na uspostavi tih tehnoloških i praktičnih novosti u skladu s postupnom provedbom predloženom u mišljenju Europskog nadzornog tijela za bankarstvo od 21. lipnja 2019.

Europska komisija stoga poziva sve države članice da osiguraju brzu i cjelovitu provedbu svih pravila. Nakon što novi okvir postane potpuno operativan, potrošači u EU-u trebali bi imati pristup sigurnijem i jednostavnijem internetskom okruženju za plaćanje na dva ključna načina.

Prvo, elektroničko plaćanje bit će još sigurnije zahvaljujući uvođenju pouzdane autentifikacije korisnika, čime će se poboljšati suzbijanje prijevara pri plaćanju na internetu. Pouzdana autentifikacija korisnika jamči primjerenu identifikaciju i autentifikaciju za sve transakcije vrijednosti veće od 30 eura, a odsad će se provoditi na temelju dva elementa, npr. korisnikove lozinke, pina, mobilnog telefona ili otiska prsta. Banke ili pružatelji platnih usluga korisnicima će poslati praktične upute.

Drugo, nova pravila olakšavaju pristup tržištu platnih usluga EU-a tradicionalnim i novim inovativnim poduzećima koja nude regulirane usluge plaćanja. Potrošači će zahvaljujući široj ponudi mogućnosti moći učinkovitije provoditi transakcije i upravljati osobnim financijama.

Poduzeća koja se bave financijskim tehnologijama i nude te usluge sada su u potpunosti obuhvaćena pravilima EU-a. Kako bi ti subjekti mogli ponuditi puni raspon potrošačkih usluga, banke moraju ponuditi nove i sigurne komunikacijske kanale za razmjenu podataka i odobravanje plaćanja. Istodobno, poduzeća koja se bave financijskim tehnologijama moraju poštovati jednako stroge standarde za zaštitu podataka.

U Hrvatskoj je dosada kod Hrvatske narodne banke licenciran za digitalne platne usluge (Third Party Provider TPP) samo Corvus Pay, a u Europskoj uniji je licencirano oko stotinjak takvih tvrtki

Prema PSD2 banke moraju takozvanim trećim stranama, odnosno pružateljima usluga platnog prometa (TPP) iz Europske unije omogućiti pristup aplikacijskim programskim sučeljima (API), preko kojih mogu doći do podataka o računima korisnika, naravno ako im sami korisnici to dozvole.

Kako bi bio olakšan pristup API-jima pod pokroviteljstvom Europske bankarske federcaije (European Bank Federation EBF) usuglašeno je stvaranje učinkovitog i djelotvornog EU ekosustava interoperabilnih sučelja za sigurne i pouzdana komunikacija putem infrastrukture banaka između trećih pružatelja usluga platnog prometa.

Podijeli:

 

Vezane objave