Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (SDURDD) preuzima poslove iz djelokruga Ministarstva uprave koji se odnose na razvitak informacijskog sustava državne uprave, uspostavu tehnološke i sigurnosne informatičke infrastrukture u tijelima državne uprave, povezivanje informacijskih sustava tijela državne uprave kroz jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku mrežu, praćenje i koordinaciju projekata iz područja informacijsko-komunikacijske tehnologije u tijelima državne uprave; sudjelovanje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u državnoj upravi te sustava elektroničke uprave.

Sustav e-Građani i Centar dijeljenih usluga među najvažnijim su projektima digitalizacije koje je Vlada Republike Hrvatske pokrenula kako bi se pojednostavila i ubrzala komunikacija građana i javne uprave te povećala transparentnost javnog sektora.

Središnji državni ured radi i na standardizaciji, uspostavi, korištenju i održavanju državne informacijske infrastrukture i servisa u tijelima državne i javne uprave; unaprjeđuje i upravlja informacijsko-komunikacijskim sustavima temeljenim na načelima interoperabilnosti, razmjene i zajedničkog korištenja podataka iz temeljnih i javnih registara, obavlja administrativne i tehničke poslove upravljanja i razvitka Centra dijeljenih usluga (CDU), koordinira pružatelje usluga Centra dijeljenih usluga za potrebe tijela državne i javne uprave, analizira nove tehnologije i predlaže uvođenje novih tehnologija u rad tijela državne i javne uprave, upravlja i razvija sustav e-Građani kao središnji sustav informacija i javnih elektroničkih usluga u Republici Hrvatskoj, uspostavlja i razvija zajednička aplikativna rješenja u državnoj i javnoj upravi, te sudjeluje u europskim i međunarodnim tijelima i koordinacijama u području informacijske tehnologije.

 

Podijeli:

 

Vezane objave