Velika većina (94%) poduzeća u EU-u s najmanje 10 zaposlenih i samozaposlenih osoba 2021. godine koristila je fiksnu širokopojasnu vezu za pristup internetu, navodi Eurostat. Većina poduzeća iz EU-a također je bila prisutna na internetu: 78% imalo je web-stranicu, 59% koristilo je društvene medije, a 22% je imalo prodaju putem e-trgovine (podaci za 2020. godinu).

Preuzimanje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) od strane poduzeća ima potencijal poboljšanja usluga i proizvoda, kao i povećanja konkurentnosti. Može imati dubok utjecaj na način na koji se tvrtke vode, dotičući se niza aspekata kao što su način na koji organiziraju svoju proizvodnju ili procese pružanja usluga, kao i njihovu internu ili vanjsku komunikaciju.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

 

Korištenje interneta

Udio korištenja širokopojasnog interneta je još veći za srednja i velika poduzeća, gdje su gotovo sva poduzeća izvijestila da se spajaju na internet putem fiksne širokopojasne veze.

13% poduzeća u EU 2021. godine imalo je brzinu internetske veze ispod 30 Mb/s, s većim udjelom koji je imao vezu koja je bila u rasponu od od 30 Mb/s do 100 Mb/s (29%) i u rasponu od100 Mb/s do 500 Mb/s (također 29%). Jedno od osam poduzeća (13%) imalo je vezu u rasponu od 500 Mb/s do 1 Gb/s, dok je najbrže internetske veze (najmanje 1 Gb/s) koristila desetina (10%) poduzeća u EU.

78% poduzeća u EU imalo je web-stranicu

Više od tri četvrtine (78%) poduzeća u EU-u i 2021. godine imalo je internetsku stranicu, s mnogo većim udjelom velikih poduzeća (94%) u usporedbi s malim poduzećima (75%). Najpopularnija funkcionalnost web stranica poduzeća odnosila se na opis robe i usluga i cjenike (62% poduzeća), kao i na poveznice ili reference na profile poduzeća na društvenim mrežama (41%).

Društvene mreže koristi više od polovice poduzeća u EU

Poduzeća koriste društvene medije za izgradnju imidža ili u marketinške svrhe, za stjecanje uvida od kupaca ili komunikaciju unutar ili izvan poduzeća ili za zapošljavanje. Četiri najpoznatije kategorije društvenih medija uključuju: društvene mreže (npr. Facebook, LinkedIn, Xing); korporativni blogovi ili mikroblogovi kao što je Twitter; web stranice za dijeljenje multimedijskog sadržaja (npr. YouTube, Instagram, Flickr) i alati za dijeljenje znanja temeljeni na wikiju.

Društvene mreže bile su najpopularniji društveni mediji koje je koristilo 56% poduzeća u EU-u, a slijede ih web-stranice za dijeljenje multimedijskih sadržaja, koje su koristi 28% poduzeća. Korporativni blogovi i alati za dijeljenje znanja temeljeni na wikiju bili su manje popularni i koristilo ih je 11%, odnosno 6% poduzeća u EU-u. U 2021. godini udio velikih poduzeća koja zapošljavaju 250 ili više ljudi, koja su koristila bilo koju vrstu društvenih medija iznosio je 83% i bio je gotovo 30 postotnih bodova veći od brojke zabilježene za mala poduzeća koja zapošljavaju 10 do 49 ljudi (48%). Više od tri četvrtine velikih poduzeća u EU (83%) imalo je račun i koristilo se nekom vrstom društvenih mreža. Nasuprot tome, nešto više od polovice malih poduzeća (53%) koristilo je društvene mreže.

ERP i CRM

Integracija e-poslovanja odnosi se na korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) od strane poduzeća za pokretanje, integraciju i poboljšanje svojih poslovnih procesa, internu dijeljenje i razmjenu informacija ili komunikaciju s poslovnim partnerima i kupcima.

Dijeljenje i razmjena informacija elektronički i automatski između različitih poslovnih funkcija unutar poduzeća provodi se pomoću softverskih aplikacija za planiranje resursa poduzeća (ERP). Nadalje, integracija i upravljanje interakcijama s kupcima provodi se korištenjem aplikacija za upravljanje odnosima s klijentima (CRM).

 

Postotak poduzeća u EU-u koja su koristila ERP softverske aplikacije dosegao je 38% u 2021. godini. Usvajanje ERP softverskih aplikacija bilo je posebno nisko za mala poduzeća s udjelom od 33 %, što je gotovo dva puta niže od postotka zabilježenog za srednja (62%) i više od dva i pol puta niže od postotka za velika poduzeća (81%). Aplikacije za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) koristilo je više od jedne trećine (35%) poduzeća u EU-u 2021. godini. Udio malih poduzeća koja koriste CRM aplikacije iznosio je 31% i bio je usporediv s upotrebom ERP softvera. Usvajanje CRM aplikacija među velikim poduzećima (65%) bilo je 16 postotnih bodova niže u odnosu na korištenje ERP-a.

Cloud koristi 41% poduzeća u EU

Umjesto izgradnje ili proširenja vlastite IT infrastrukture, poduzeća mogu kupiti računalne resurse koje hostiraju treće strane na internetu. Taj skup resursa najčešće je poznat kao ‘računalstvo u oblaku’ i uključuje fleksibilan pristup uslugama kao što su softver, računalna snaga, kapacitet pohrane itd., na zahtjev.

41 % poduzeća u EU-u s više od 10 zaposlenih i samozaposlenih osoba 2021. godine koristilo je usluge računalstva u oblaku. Usvajanje računalstva u oblaku bilo je na vrlo visokoj razini među velikim poduzećima s udjelom od 72% poduzeća. Gotovo jedna trećina poduzeća u EU (32%) oslanjala se na rješenje u računalnom oblaku za svoju e-poštu. Više od jednog od četiri poduzeća (27%) koristilo je računalni oblak za pohranu datoteka. 25% je izjavilo da ga koristi za uredski softver (npr. procesore teksta, proračunske tablice) i 24% za sigurnosne softverske aplikacije, dok ga je oko 19% koristilo za hostiranje svoje baze podataka.

Putem računalnog oblaka, poduzeća imaju pristup relativno sofisticiranijim softverskim aplikacijama za krajnje kupce, za financije/računovodstvo (19%), za upravljanje informacijama o svojim klijentima (upravljanje odnosima s klijentima – CRM) (11%) i za planiranje svojih procesa i resursi (planiranje resursa poduzeća – ERP) (10%). Osim toga, 9% je izjavilo da koristi (obično visoke performanse) platforme za računalstvo u oblaku za računalne snage kako bi pokrenule vlastite poslovne softverske aplikacije. Jedno od deset poduzeća (10%) kupilo je usluge računalstva u oblaku kao računalne platforme koje pružaju hostirano okruženje za razvoj, testiranje ili implementaciju aplikacija.

IoT koristi gotovo polovica velikih poduzeća u EU

Internet stvari (IoT) odnosi se na međusobno povezane uređaje ili sustave, koji se često nazivaju “pametnim” uređajima ili sustavima. Oni prikupljaju i razmjenjuju podatke i mogu se nadzirati ili daljinski kontrolirati putem interneta.

U 2021. godini više od četvrtine (29%) poduzeća u EU-u s više od 10 zaposlenih i samozaposlenih osoba koristilo je uređaje ili sustave povezane s internetom koji se mogu nadzirati ili kontrolirati na daljinu putem interneta. Udio velikih poduzeća (48%) koji su prijavili korištenje IoT uređaja ili sustava veći je u usporedbi sa srednjim poduzećima (37%) i malim poduzećima (26%). IoT uređaji uglavnom su se koristili za sigurnost prostorija, a 21% poduzeća izvijestilo je da u tu svrhu koristi međusobno povezane uređaje ili sustave. IoT uređaji su u manjoj mjeri korišteni za upravljanje potrošnjom energije (9% poduzeća) i za održavanje temeljeno na stanju (7%).

AI uglavnom koriste velika poduzeća

Umjetna inteligencija odnosi se na sustave koji koriste tehnologije kao što su: analiziranje teksta, računalni vid, prepoznavanje govora, generiranje prirodnog jezika, strojno učenje, duboko učenje za prikupljanje i/ili korištenje podataka za predviđanje, preporuku ili odlučivanje, s različitim razinama autonomije, najbolja akcija za postizanje određenih ciljeva. Sustavi umjetne inteligencije mogu biti isključivo bazirani na softveru ili ugrađeni u uređaje.

8% poduzeća u EU-u s više od 10 zaposlenih i samozaposlenih osoba 2021. godine koristilo je jednu ili nekoliko od sljedećih tehnologija umjetne inteligencije:

  • AI tehnologije za analizu pisanog jezika
  • AI tehnologije za strojno učenje (npr. duboko učenje)
  • AI tehnologije automatiziraju različite tijekove rada ili pomažu u donošenju odluka
  • AI tehnologije za pretvaranje govornog jezika u strojno čitljiv format
  • AI tehnologije za prepoznavanje objekata ili osoba na temelju slika
  • AI tehnologije za generiranje pisanog ili govornog jezika
  • AI tehnologije koje omogućuju fizičko kretanje strojeva putem autonomnih odluka temeljenih na promatranju okoline.

Udio velikih poduzeća koja koriste ove AI tehnologije iznosio je 28% i bio je znatno veći od vrijednosti zabilježene za mala poduzeća (6%). Razlika se može objasniti složenošću implementacije AI tehnologija unutar poduzeća.

Iako na niskoj razini, poduzeća iz EU-a koristila su većinu AI tehnologija za analizu pisanog jezika, AI tehnologije za strojno učenje i AI tehnologije za automatizaciju različitih tijekova rada (svih 3%). Ponovno je udio velikih poduzeća koja su izvijestila o korištenju ovih vrsta AI tehnologija bio 3 do 5 puta veći i dosegao je 15% za AI tehnologije za analizu pisanog jezika.

Podijeli:

 

 

Vezane objave