Skoro sva poduzeća u Hrvatskoj (97%) u poslovanju koriste pristup Internetu, od toga 69% poduzeća ima svoju web stranicu, navodi se o izvješću primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poduzećima za 2022. godinu Državnog zavoda za statistiku (DZS) Republike Hrvatske. Očekivano, prevladava širokopojasni pristup Internetu, 94% poduzeća upotrebljava neki oblik fiksne širokopojasne veze (DSL, kabelski internet, zakupljeni vod).  Internet i ostale mrežne tehnologije omogućuju povezivanje poslovnih jedinica unutar poduzeća i integraciju poslovnih procesa koji pridonose učinkovitijem poslovanju. Način i brzina prijenosa podataka omogućuju kvalitetnije poslovanje.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Od ostalih okvirnih pokazatelja: internetska prodaja zauzima samo 17% ukupne prodaje roba i usluga, uslugom računalnog oblaka (cloud computing) na internetu koristi se 44% poduzeća, 70% poduzeća poduzima mjere kako bi reducirali utrošak papira, dok ih 40% poduzima mjere kako bi reducirali potrošnju električne energije IKT opreme.

Brzina interneta ključna

Internet je uveo promjene u načinu poslovanja omogućivši integriranost poslovnih procesa na višoj razini. Brzina internetske veze postaje jedan od važnijih čimbenika u poslovanju. Sve veća dostupnost širokopojasnog interneta potiče porast brzine prijenosa podataka. Brzinom prijenosa većom od 100 Mb/s koristilo se u 2022. godini 39% poduzeća (porast od 10% u odnosu na godinu ranije).

Integracija poslovnih procesa i komunikacija među poslovnim subjektima putem interneta omogućuje učinkovitiju ponudu dobara i usluga te njihovu kupnju i prodaju na tržištu. Opseg e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još je prilično nizak u Hrvatskoj; samo se oko 17% prometa ostvaruje putem interneta.

Upotreba clouda

Upotreba računalnih resursa putem usluga računalnog oblaka (cloud computing) se povećava u Republici Hrvatskoj; njome se koristi 44% poduzeća u 2022. godini (porast od 5% u odnosu na 2021. godinu). Struktura zastupljenosti prema veličini poduzeća ravnomjerna je. Podjednako se njime koriste mala, srednja i velika poduzeća, a upotreba dominira u sektorima poslovnih djelatnosti, informacijama i komunikacijama te u opskrbi električnom energijom, plinom i vodom.

Podjela prema tipu usluge pokazuje da se poduzeća najčešće koriste računalnim oblakom za procesiranje elektroničke pošte, a nešto su manje zastupljene usluge pohrane podataka, antivirusne zaštite, upotreba uredskoga i računovodstvenog softvera te hosting baza podataka.

Nedostatak informatičara

17% poduzeća u Hrvatskoj ima zaposlene informatičke stručnjake. Pri tome je 7% poduzeća pokušalo zaposliti nove informatičke stručnjake prošle godine, ali je čak 75% njih lani imalo problema pri zapošljavanju (porast od 9% u odnosu na 2021. godinu). Najčešći su problemi bili mali broj prijavljenih kandidata i nedostatak traženih informatičkih vještina kandidata.

Podijeli:

 

 

Vezane objave