Dok Sjedinjene Države imaju prednost u utrci razvoja umjetne inteligencije arteficial intelligence AI), a Kina snažno ubrzava svoj razvoj Europa zaostaje, navodi se u izvještaju Centra za inovacije podataka (Center for Data Innovation) Tko pobjeđuje u AI utrci: Kina, EU ili SAD? (Who Is Winning the AI Race: China, the EU or the United States?).

U opsežnoj analizi Centra, na kojoj su radili Daniel Castro, Michael McLaughlin i Eline Chivot, navodi se kako će pobjednici razvoja AI, koju nazivaju ‘novom utrkom u naoružanju’, steći značajnu ekonomsku prednost u slijedećim desetljećima.

Europa nije ni u jednoj od šest kategija razvoja umjetne inteligencije Centra za inovaciju podataka ispred SAD i Kine, ali je u četiri kategorije na drugom mjestu, poseban potencijal ima u istraživanju

U SAD velike tehnološke kompanije i institucije sasvim ozbiljno uzimaju najavu iz Kine da do 2030. godine stekne prednost u razvoju umjetne inteligencije. No, autori zapažaju kako sve tri regije (SAD, EU i Kina) imaju potencijale koje mogu iskoristiti za snažan razvoj AI. Europa može biti najviđe zabrinuta jer ni u jednoj od šest kategorija razvojnih potencijala nije na prvom mjestu, navodi se u izvješću.

“AI je sljedeće područje inovativnosti, a zanemariti tu činjenicu i predstavljalo bi prijetnju ekonomskoj i nacionalnoj sigurnosti regije”, upozorava direktor Centra za inovacije podataka Daniel Castro te dodaje kako “EU ima snažnu bazu talenta te aktivnu istraživačku zajednicu, ali ako ne unaprijedi postojeće inicijative u području AI zaostati će za Kinom i Sjedinjenim Državama.”

Centar se u svojoj analiti razvoja AI usredotočio na šest kategorija: talent, istraživanje, razvoj, usvajanje, podatke i hardver. Na temelju ljestvice od 100 bodova, istraživanje je utvrdilo da SAD ima 44,2 boda, Kina je bila druga sa 32,3, a Europska unija treća sa 23,5 boda. Istraživanje je utvrdilo kako SAD ima prednost u četiri od šest kategorija: talent, istraživanje, razvoj i hardver. Kina je vodeća u usvajanju i podacima.

Premda EU nije na prvom mjestu ni u jednoj od šest kategorija, njeni napori posljednjih godina na pokretanju inicijativa za AI doveli su je na drugo mjesto u četiri kategorije: talent, istraživanje, razvoj i usvajanje. Najsnažniji potencijal EU pokazuje u kategoriji istraživanja.

“EU ima talent natjecati se s Kinom i Sjedinjenim Državama u AI, ali postoji jasna veza između količine talenta za AI i njegovog razvoja i usvajanja”, upozorava viša analitičarka Centra za podatke Eline Chivot smatrajući kako bi „EU trebala dati prioritet strategiji zadržavanja talenta, prijenos istraživačkih dostignuća u poslovni sektor, poticati rast većih tvrtki koje se mogu bolje natjecati na globalnom tržištu i reformiranju zakonodavstva kako bi se bolje omogućilo korištenje podataka za AI.“

Istraživanje je pokazalo da Kini nedostaje talenta u usporedbi s EU-om i SAD-om pa joj se preporuča značajnije ulaganje u obrazovanje iz AI na sveučilišnoj razini. Istodobno Kina je prema konkurentima uspostavila značajnu prednost u pogledu podataka dostupnih za razvoj i usvajanje AI.

SAD je u startu u razvoju AI-ja bio u prednosti zahvaljujući svojim velikim tehnološkim tvrtkama koji su ulagali u istraživanje umjetne inteligencije. Centar preporuča SAD da proširiti vlastitu bazu talenta, da osigura da  strani talenti mogu lako emigrirati u SAD, te da poveća ulaganja u istraživanje AI ako želi zadržati globalnu vodstvo

Podijeli:

 

Vezane objave