Od lipnja 2017. godine građani EU-a mogu koristiti mobilne usluge bez dodatnih naknada tijekom putovanja unutar EU / EEA. Roam-like-at-home (RLAH) uveden je Uredbom (EU) 2015/2120, izmjenom Uredbe (EU) 531/2012 (Uredba o roamingu). Propis o roamingu istječe 30. lipnja 2022. Bez produljenja, pogodnosti RLAH-a mogu se izgubiti za potrošače i tvrtke, a dodatne bi prepreke mogle ograničiti neometanu upotrebu mobilnih usluga i inovativnih aplikacija na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Europska komisija vodila je javno savjetovanje o pregledu i produljenju Uredbe o roamingu na 12 tjedana, od 19. lipnja do 11. rujna 2020. Cilj savjetovanja bilo je prikupljanje podataka za procjenu učinka zakonodavnog prijedloga Europske komisije za reviziju Uredbe o roamingu. Ta je inicijativa uključena u Program rada Europske komisije 2020. godine pod ciljem politike Europa prikladna za digitalno doba koja se bavi specifičnim ciljem Digitalno za potrošače.

Savjetovanje s dionicima imalo je sljedeće ciljeve:

– Prikupiti stavove o maloprodajnim roaming uslugama i o utjecaju produljenja maloprodajnih pravila. To je također uključivalo stavove o učinku uvođenja pojašnjenja i poboljšanja Uredbe o roamingu koja su relevantna za potrošače, npr. u vezi s kvalitetom usluge, uslugama s dodanom vrijednosti i hitnim komunikacijama.

– Prikupljati stavove o pružanju veleprodajnih usluga roaminga, produljenju veleprodajnih pravila, o održivosti pružanja RLAH-a i o potrebi reagiranja na novi tehnološki i poslovni razvoj (npr. o uslugama Machine-to-Machine i Internetu stvari) .

– Prikupiti stavove o mogućem smanjenju administrativnog tereta i učinku mogućih pojednostavljenja.

Pogodnosti za korisnike

Javno savjetovanje potvrdilo je ukupni uspjeh i učinkovitost Uredbe o roamingu. 65% svih ispitanika iz različitih skupina odgovorilo je da je Uredba o roamingu značajno promicala interese građana i poduzeća u EU / EEA. 96% građana snažno se slaže (87%) ili se slaže (9%) da mogu uživati ​​blagodati koje Uredba želi donijeti. Pogodnosti uključuju zadržavanje veze bez potrebe za ograničavanjem korištenja mobilnih usluga u roamingu tijekom putovanja u EU / EGP, ne brinući se o tome da ćete morati platiti prekomjerne troškove korištenja mobilnih usluga tijekom putovanja u EU / EEA i nastaviti koristiti mobilne usluge kao kod kuće tijekom putovanja u EU / EEA.

89% od 175 ispitanika slaže se da je intervencija EU-a imala pozitivan učinak u osiguranju da korisnici roaminga ne plaćaju prekomjerne cijene roaminga u EU-u / EGP-u u usporedbi s onim što bi države članice mogle postići same. 48% smatra da je Uredba o roamingu bila značajno učinkovita u razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta, dok 27% smatra da je bila umjereno učinkovita.

Javno savjetovanje potvrđuje kontinuiranu potrebu za Uredbom o roamingu za građane i poduzeća EU-a. Što se tiče relevantnosti Uredbe o roamingu, 74% svih ispitanika smatra da je relevantnost značajna. 70% svih ispitanika snažno se slaže, a 13% slaže se da bi krajnji korisnici izgubili blagodati korištenja mobilnih usluga kao kod kuće, bez ikakvih propisa o roamingu u EU-u.

Pregled veleprodajnih tržišta roaminga

Većina ispitanika priznaje da je intervencija EU-a imala pozitivan učinak na održivost roaming tržišta i konkurenciju na veletržnicama roaminga.

Više od polovice ispitanika (54%) slaže se s tvrdnjom da je regulacija veleprodajnih cijena nužna za pružanje RLAH-a na maloprodajnoj razini u skladu s domaćim modelom naplate. Većina ispitanika očekuje da bi mogući utjecaj uklanjanja regulacije veleprodajnih cijena bio negativan, posebno dovodeći do povećanja veleprodajnih cijena roaminga i maloprodajnih cijena na domaćem tržištu, a posebno do smanjenja održivosti mobilnih virtualnih operatora.

Kvaliteta usluge

46% ispitanika smatra da je obveza veleprodajnog pristupa roamingu u sadašnjoj Uredbi o roamingu dovoljna da se osigura pristup 4G i 5G za veletrgovina na veliko. 31% ispitanika ne smatra da su trenutne veleprodajne obveze dovoljne. Pogotovo se operatori mobilne mreže, ali i neka poslovna udruženja i javna tijela slažu da je trenutna odredba Uredbe tehnološki neutralna. S druge strane, nekoliko mobilnih virtualnih operatora pozdravlja pojašnjenje. Napominju da su doživjeli velika kašnjenja s dobivanjem pristupa 4G mrežama i strahuju da bi se mogla pojaviti uska grla u 5G romingu.

Općenito postoji podrška dionika u pogledu jačanja zahtjeva za kvalitetom usluga u Uredbi o roamingu. Građani i potrošačke organizacije posebno podržavaju dodatne mjere, dok su mobilni operateri više podijeljeni. Operateri mobilne mreže manje su skloni složiti se da bi dodatne mjere bile relevantne, dok virtualni operatori u cjelini imaju veću podršku.

Hitne službe

41% ispitanika slaže se da komunikacija s hitnim službama u romingu dobro funkcionira. Ovi odgovori ukazuju na to da hitna komunikacija putem glasovnog poziva na broj 112 djeluje dobro, čak iako je 54% ispitanika izjavilo da imaju neutralan stav ili da nemaju mišljenje o tome. S druge strane, odgovori ukazuju na nedostatak svijesti o dostupnosti alternativnih načina pristupa hitnim službama u različitim državama članicama za krajnje korisnike s invaliditetom. Većina, 76% ispitanika, ukazuje na potpuni nedostatak svijesti.

Podijeli:

 

Vezane objave