Europska komisija odobrila je državne potpore u  dvanaest država članica u ukupnom  iznosu od 2,9 milijardi eura za drugi paneuropski projekt istraživanja i inovacija duž cijelog lanca vrijednosti baterija. To je drugi važan projekt od zajedničkog europskog strateškog interesa (Communication on Important Projects of Common European Interest IPCEI) za potporu istraživanju i inovacijama u lancu vrijednosti baterija.

Projekt pod nazivom Europska inovacija baterija zajednički su pripremile i izvijestile Austrija, Belgija, Hrvatska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Poljska, Slovačka, Španjolska i Švedska. Od hrvatskih tvrtki u projektu državnih potpora su Rimac automobili

Dvanaest država članica osigurat će do 2,9 milijardi eura u sljedećim godinama. Očekuje se da će javno financiranje otvoriti dodatnih 9 milijardi eura privatnih ulaganja, tj. više od tri puta od javne potpore. Projekt nadopunjuje prvi IPCEI u lancu vrijednosti baterije koji je Europska komisija odobrila u prosincu 2019. godine.

Projektom će biti obuhvaćen čitav lanac vrijednosti baterija, od vađenja sirovina, dizajna i proizvodnje baterijskih ćelija i pakiranja, te konačno recikliranja i odlaganja u kružnom gospodarstvu, s jakim fokusom na održivost. Očekuje se da će doprinijeti razvoju čitavog niza novih tehnoloških dostignuća, uključujući različite kemijske ćelije i nove proizvodne procese, te druge inovacije u lancu vrijednosti baterija, uz ono što će biti postignuto zahvaljujući prvoj bateriji IPCEI.

Procjena Europske komisije

Europska komisija je procijenila predloženi projekt prema pravilima EU o državnim potporama, točnije u svom priopćenju o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa (IPCEI). Kada se privatne inicijative koje podržavaju probojne inovacije ne uspiju ostvariti zbog značajnih rizika koje takvi projekti podrazumijevaju, IPCEI Komunikacija o državnoj potpori omogućuje državama članicama da zajednički popunjavaju prazninu u prevladavanju tih tržišnih neuspjeha, istovremeno osiguravajući da gospodarstvo EU-a ima velike koristi i ograničava potencijalna iskrivljenja na natjecanje.

Europska komisija je utvrdila da predloženi IPCEI ispunjava tražene uvjete utvrđene u njegovom priopćenju.

Europska komisija je zaključila da:

  • Projekt doprinosi zajedničkom cilju podržavajući strateški lanac vrijednosti za budućnost Europe, posebno s obzirom na čistu i nisku emisiju štetnih plinova.
  • Projekt je vrlo ambiciozan, jer ima za cilj razvoj tehnologija i procesa koji nadilaze postojeću tehnologiju i omogućit će velika poboljšanja u izvedbi, sigurnosti i utjecaju na okoliš.
  • Projekt također uključuje značajne tehnološke i financijske rizike, pa je javna potpora nužna kako bi se poduzećima pružile poticaji da izvrše investiciju.
  • Potpora pojedinim tvrtkama ograničena je na ono što je potrebno, proporcionalna i ne narušava nepotrebno konkurenciju. Europska komisija je posebno potvrdila da su ukupni planirani maksimalni iznosi potpore u skladu s prihvatljivim troškovima projekata i njihovim nedostacima u financiranju. Nadalje, ako se pokaže da su veliki projekti obuhvaćeni IPCEI-jem vrlo uspješni i generiraju dodatne neto prihode, tvrtke će dio primljene pomoći vratiti odgovarajućim državama članicama (mehanizam povrata novca).
  • Rezultate projekta široko će dijeliti sudjelujuće tvrtke koje imaju koristi od javne potpore s europskom znanstvenom zajednicom i industrijom izvan tvrtki i zemalja koje sudjeluju. Kao rezultat, pozitivni učinci prelijevanja stvorit će se u cijeloj Europi.

Podijeli:

 

Vezane objave