Prema prijedlogu predsjedavajuće članice Europske unije u drugoj polovici ove godine Austrije pokrenuta je 29. listopada u Beču inicijativa Quantum Technologies Flagship u očekivanoj vrijednosti milijardu eura. Kroz Quantum Technologies Flagship financirati će se više od 5.000 vodećih europskih istraživača kvantne tehnologije tijekom idućih deset godina. Cilj je inicijative učiniti Europu globalnim predvodnikom kvantnih tehnologija. Dugoročni je plan izgradnja kvantne infrastrukture računala, simulatora i senzora međusobno uvezanih kvantnim komunikacijskim mrežama.

Inicijativom bi se omogućilo poticanje konkuretne kvantne industrije u Europi. U početku će se financirati 20 projekata ukupne vrijednosti 132 milijuna eura kroz program Obzor 2020, a od 2021. godine financirati će se novih 130 projekata. Plan je financiranje istraživanja te industrijalizacije kroz okupjanje znanstvenika i industrijskih subjekata. Potpredsjednik Europske komisije za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip rekao je nakon predstavljanja inicijative kako je ona dio EU ambicije razvoja izvrsnosti u znanosti napomenuvši da je za iskorištavanje kvantnih tehnologija nužno razvijati industriju koja će se temeljiti na rezultatima znanstvenih istraživanja.

Kroz kvantnu tehnologiju očekuje se razvoj, među ostalim, ultra osjetljivih senzora korisnih u medicini, unaprijeđenje sigurnosti prijenosa podataka…

Za prvu fazu financiranja projekta Quantum Technologies Flagship od listopada 2018.do rujna 2021. godine formirano je povjerenstvo koje se treba usredotočiti na četiri prioriteta: kvantne komunikacije, kvantno računarstvo, kvantne simulacije, kvantno mjeriteljstvo i senzore koji čine osnovu kvantnih tehnologija. Više od trećine financijskih sredstava usmjeriti će se na industrijske subjekte u čemu će mala i srednja poduzeća trebati imati značajan udio.

U tijeku su razgovori predstavnika Europskog parlamenta, Vijeća Europe i Europske komisije kojima se treba dogovoriti za Projekt uđe u proračunsko financiranje EU za razdoblje od 2021.-2028. godine.

Projekti kvantnih tehnologija financirati će se i kroz svemirske programe EU kao i kroz program Digital Europe (za povezivanje kvantnih računala i superračunala i izgradnju paneuropske kvantne komunikcijske infrastrukture).

Od 1998. godine Europska je komisija kroz projekte naprednih tehnologija (Future and Emerging Technologies FET) kroz Europsko istraživačko vijeće (European Research Council ERC)do sada osigurala osigurala 550 milijuna eura za istraživanja u području kvantnih tehnologija. Od 2007. godine kroz ERC je financirano 250 istraživačkih projekata u vrijednosti 450 milijuna eura vezanih za kvantne tehnologije.

U tijeku je u okviru projekta Obzor 2020 a kao dio FET-a financiraju dva projeta vezana za kvantne tehnologije: istraživanje vezana za grafen i istraživanje ljudskog mozga.

Podijeli:

Vezane objave