U vrijeme austrijskog predsjedanja Europskom unijom 23. studenoga ove godine u Beču će biti uspostavljanje upravljačke strukture Europskog otvorenog znanstvenog oblaka (European Open Science Cloud EOSC).

Toga dana bit će predstavljena i prva verzija portala EOSC-a: portal će poslužiti kao univerzalna ulazna točka za cijeli niz usluga EOSC-a za sve korisnike, bez obzira na njihov zemljopisni položaj ili akademsku pripadnost.

U Beču će biti predstavljena i načela djelovanja koja bi kasnije mogla postati pravilnikom o djelovanju EOSC-a, načela kojim se utvrđuju prava i obveze sudionika u EOSC-u (korisnici, davatelji podataka / davatelji usluga i operatori infrastrukture). Europska komisija će također utvrditi što još treba učiniti kako bi se osigurala interoperabilnost i ponovna iskoristivost znanstvenih istraživačkih podataka preko granica članica Europske unije. Taj dokument bi trebai biti akcijski plan EOSC-a FAIR (Mogućnost, Pristupačnost, Interoperabilnost i Ponovljivost; Findability, Accessibility, Interoperability i Reusability).

Inače, koncept EOSC-a potječe iz Europske cloud inicijative iz 2016. godine pod nazivom Europska inicijativa o oblaku – Izgradnja konkurentne ekonomije podataka i znanja u Europi (European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe).

Cilj EOSC-a je uskladiti postojeće i nove infrastrukture znanstvenih podataka te osigurati europskim istraživačima infrastrukture podataka i usluge temeljene na cloudu. Inicijativa će razviti univerzalni pristupni kanal, portal EOSC, kroz koji će svi europski znanstvenici moći pristupiti, koristiti i ponovno upotrijebiti istraživačke rezultate i podatke u svim disciplinama.

Portal će koristiti i omogućiti pristup širokom rasponu zajedničkih resursa, uključujući katalog usluga, softvera i podataka, izgrađenih na iskustvu i tehnologiji postojećih projekata kao što su EUDATGEANT, Europska mrežna infrastruktura (European Grid Infrastructure), OpenAIRE and EOSCpilot.

Projekt EOCS definiran je na sastanku ministara zemalja EU u čijim je resorima znanost 29. svibnja 2018. u Bruxellesu na Vijeću za konkurentnost. Tada su usvojeni zaključci o europskom otvorenom znanstvenom oblaku (EOSC), otvorenom i pouzdanom okruženju za upravljanje istraživačkim podacima koji europskim istraživačima omogućuju najbolje iskorištavanje otvorene znanosti.

Europska komisija je još u ožujku ove godine usvojila smjernice za provedbu EOSC-a prema kojima je cilj u EU stvoriti globalnog lidera u znanosti i istraživanju.

Smjernice sadrže elemente moguće tehničke arhitekture, upravljanja i mehanizama financiranja EOSC-a.

Prema smjernicama EOSC bi  trebao biti paneuropski savez aktualnih i planiranih infrastruktura podataka, poštujući upravljanje i mehanizme financiranja svojih pojedinačnih komponenti. Nije namjera graditi cloud koji je nametnut od Bruxellesa. Članstvo u EOSC-u bi bilo dobrovoljno, bit će otvorene upravljačke i financijske strukture svih dionika zainteresiranih za njegovo djelovanje. Da bi postigla otvorenost i povjerenje dionika procesa Europska komisija razmatra mogućnost trostrukih upravljačkih struktura, uključujući državne donositelje politike i ključne europske udruge, ali i širu zajednicu dionika.

Podijeli: