Iz posebnog fonda za razvoj širokopojasne infrastrukture, Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), financirat će se provedba projekta Rural Network Project (RUNE). Riječ je o projektu koji je pokrenut sa ciljem osiguranja ultrabrze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i Slovenije. Izgradnjom na područjima koja nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps.
CEBF je osnovala u lipnju 2018. godine Europska komisija (EK), zajedno sa Europskom investicijskom bankom (EIB) i 3 nacionalne razvojne banke, njemačkim KfW-om, talijanskom Cassa depositi e prestiti i francuskom Caisse des Depots. CEBF fond je osnovan kako bi se omogućilo financiranje manjih projekata razvoja širokopojasne infrastrukture koji su do sada teško dolazili do izvora financiranja. Ovo bi, uz već postojeće, kako europske financijske instrumente tako i privatne izvore financiranja na tržištu, trebao biti još jedan način financiranja projekata.
CEBF je prvi EU investicijski fond namijenjen isključivo razvoju širokopojasne infrastrukture, a koji ima za cilj u sljedećih 5 godina potaknuti investicije u iznosu od preko 1 milijardu eura.
27. lipnja 2018. godine EK je najavila prvih prikupljenih 420 milijuna eura namijenjenih financiranju širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima nema komercijalnog interesa za ulaganje u infrastrukturu. CEBF fondom će upravljati Cube Infrastructure Managers, a cilj im je prikupiti oko 500 milijuna eura namijenjenih jamstvima za investicije u širokopojasnu infrastrukturu.
CEBF fond je prva investicijska platforma za razvoj širokopojasne infrastrukture u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (European Fund for the Strategic Investments, EFSI).

Povrat investicije oko 13 posto

CEBF fond ima za namjeru investirati kroz vlasničke udjele, odnosno učešće u dioničkom kapitalu (equity financing) te kroz  kvazivlasničke udjele (quasi-equity financing), što uključuje i mezzazine dug i podređeni dug (subordinated debt). Dakle, ne radi se o bespovratnim sredstvima, već o  jednom od načina financiranja investicije. Maksimalno investiranje po pojedinačnom projektu neće prelaziti 30 milijuna eura, a moći će se prijaviti projekti čiji ukupni troškovi neće prelaziti 150 milijuna eura. Investirat će se u ekonomski i tehnološki održive projekte, koji će omogućiti brzine veće od 100 Mbit/s i to u tipično ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima nema interesa za privatna ulaganja.
Prijaviti se mogu privatni i javni investitori i to na način da pošalju poslovne planove manageru fonda Cube Infratructure Managers (cebf@cubeeim.com), koji će nakon razmatranja prijava, odlučiti je li pojedini projekt razvoja širokopojasne infrastrukture isplativ za financiranje. Očekivana stopa povrata na investiciju oko 13 posto.
RUNE Rural Network Project

Rural Network Project (RUNE) kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE-ADRIA Telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. Projektom će se omogućiti liberalizacija tržišta elektroničkih komunikacijskih usluga, što krajnjem korisniku, stanaru naselja daje mogućnost neovisnog odabira operatera – pružatelja usluga koji je cijenom i kvalitetom usluge za njega najpovoljniji, svim operatorima jamči ravnopravan pristup korisnicima uz jednake uvjete.

RUNE je prvi i za sada jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture.

Obzirom da se projekt RUNE provodi u dvije države članice EU isti doprinosi ideji spajanja 28 nacionalnih u jedno jedinstveno digitalno tržište. Kako bi se osigurala jednakost na jedinstvenom digitalnom tržištu, sve komunikacijske infrastrukture morati će slijediti ista pravila i nuditi minimalni paket infrastrukturnih usluga (bitstream/IPstream nivoa) svim građanima EU.

Opisani proces može se činiti revolucionarnim za tradicionalne vertikalno integrirane operatore no isti je započeo unatrag nekoliko godina. Dobar primjer navedenog je Telecom Single Market direktiva koja je na primjer smanjila cijene roaming usluga na mobilnim mrežama.

Kako ruralna područja Europe nisu pokrivena adekvatnom širokopojasnom infrastrukturom, postoji mogućnost da se ovaj revolucionarni proces pokrene odozdo prema gore (bottom-up). Upravo ovdje se pozicionira projekt RUNE sa izgradnjom međudržavne otvorene širokopojasne infrastrukture.

Također, RUNE-ADRIA je pristupilo pokretu Fibre To The People čija je misija razviti svijest o potrebi i obvezi omogućavanja otvorenog širokopojasnog pristupa svim građanima bez obzira gdje se oni nalazili.

Gradnja mreže

RUNE-ADRIA d.o.o. gradi pristupnu mrežu na modelu Fibre To The Home – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

Kako bi se ubrzala i pojednostavila gradnja, RUNE-ADRIA d.o.o. koristiti će svu raspoloživu postojeću infrastrukturu poput distributivne telekomunikacijske kanalizacije, stupova električne mreže ili rasvjetnih stupova koliko je to maksimalno moguće u skladu sa pravnim i tehničkim normama svake pojedine države, vodeći se pritom Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

Mreža je koncipirana kao aktivna infrastruktura koja omogućava pristup širokopojasnim uslugama putem svjetlovodne mreže bazirane na hibridnoj pasivnoj tehnologiji (aktivni ethernet – AE i pasivna svjetlovodna mreža – PON), uključujući agregacijske veze između pristupni čvorova, što pružateljima usluga jamči pristup do najvećeg mogućeg broja krajnjih korisnika uz najmanje troškove.

Operativna faza

Po završetku izgradnje, infrastrukturom će upravljati RUNE-ADRIA Telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. na modelu otvorene pristupne aktivne mreže (bitstream tip), dajući svim pružateljima usluga mogućnost pristupa krajnjim korisnicima pod jednakim uvjetima. Transparentna međuoperatorska ponuda, u kojoj će biti navedeni svi uvjeti korištenja te povezane procedure, biti će javno dostupna. Održavanje i popravci na mreži ugovoriti će se s lokalnim kompanijama, te će na taj način osigurati najkraće moguće vrijeme otklanjanja eventualnih kvarova.

CEBF fond je do sada prikupio 420 milijuna eura, i to sljedećim ulaganjima:

– EIB 140 milijuna eura

– EK 100 milijuna eura

– KfW 1 milijun eura

– Cassa Depositi e Prestiti 50 milijuna eura

– Caisse des Depots 50 milijuna eura

– Cube infrastructure Managers 5 milijuna eura

– Europski privatni investitori dodatnih 25 milijuna eura

Podijeli:

Vezane objave