Načelnik sektora za infrastrukturu u Ministarstvu uprave Dražem Božić predstavio je projekt Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e-uslugama unutar platforme e-Građani za stanovnike zemalja Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (EEA).

U svrhu pripreme tehničkih i operativnih preduvjeta za omogućavanje prekograničnog pristupanja javnim e-uslugama, RH je prijavila i započela s provedbom projekta pod nazivom Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens koji se financira sredstvima Europske unije temeljem programa Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF).

Implementaciju projekta sufinancira Europska unija iz Instrumenta za povezivanje Europe u iznosu od 461.234 eura, a ukupna vrijednost projekta je 614.979 eura.
Kako nam je rekao  voditelj projekta Dražen Božić sve članice EU trebaju isti projekt provesti do rujna 2018. godine tako da će od tada i državljani RH imati pristup e-uslugama u drugim članicama Unije.

Tim projektom omogućiti će se građanima iz drugih država članica EU pristup javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar sustava e-Građani, koristeći pritom njihove nacionalne vjerodajnice, odnosno sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama.

Ministarstvo uprave koordinator je aktivnosti projekta CEF eID 2015., a Financijska agencija (FINA) je operativni izvršitelj Nacionalnog sustava autentikacije – NIAS-a koji će prilagoditi za korištenje i upravljanje elektroničkim identitetima (NIAS-CEF-eID) u skladu s Uredbom eIDAS.

Kao partneri projekta Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje omogućit će inozemnim korisnicima traženje i dobivanje elektroničkih zapisa o radno-pravnim podacima; Agencija za znanost i visoko obrazovanje – omogućit će stranim državljanima prijavu na sveučilišne diplomske i specijalističke diplomske stručne studijske programe na visokom učilištima u RH;  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – omogućit će online registraciju Europske kartice zdravstvenog osiguranja stranaca te dohvat informacija o nastalim troškovima neodgodive zdravstvene zaštite u Hrvatskoj u proteklih 12 mjeseci; Ministarstvo financija – Porezna uprava – omogućit će dodjelu osobnoga identifikacijskog broja elektroničkim putem te pojednostavniti proces registracije stranih fizičkih osoba u sustav;  Hrvatska akademska i istraživačka mreža – omogućit će strancima prijavu u sustav, odabir obrazovnih programa te praćenje postupka i upis učenika; Sveučilišni računski centar omogućit će – stranim državljanima uslugu pribavljanja zapisa o statusu studenta; Hrvatska turistička zajednica – osigurati će strancima, vlasnicima turističkih kapaciteta, prijavu i odjavu turista.
Svrha projekta je promoviranje korištenja infrastrukture elektroničke identifikacije građana u zemljama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Projektom će se provesti tehničke i poslovno-normativne prilagodbe sustava e-Građani, Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i javnih elektroničkih usluga za građane. Predviđeni završetak projekta je 14. lipnja 2017. godine.
1. srpnja 2016. godine započela je primjena dijela Uredbe o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (Uredba eIDAS). Primjenom ove Uredbe će se, između ostalog, omogućiti uzajamno priznavanje nacionalnih sredstava za elektroničku identifikaciju te olakšano prekogranično pružanje brojnih javnih elektroničkih (online) usluga na unutarnjem tržištu Europske unije i zemalja Europskog gospodarskog prostora.

Podijeli:

 

Vezane objave