U skladu s strategijom Europske komisije za digitalno jedinstveno tržište (Digital Single Market), a nakon analize rezultata javnog konzultacija, Europska komisija je objavila Radni dokument osoblja i Komunikaciju o digitalnoj transformaciji zdravstva i njege na digitalnom jedinstvenom tržištu potičući na taj način građane u izgradnju zdravijeg društva. Ti politički dokumenti usmjeravaju aktivnosti EU u zdravstvu u slijedećim godinama.

Priopćenje o digitalnoj transformaciji zdravstva i njege u jedinstvenom digitalnom tržištu EU identificira tri prioriteta:

  1. siguran pristup građanima njihovim zdravstvenim podacima, taj pristup omogućiti će se i u vrijeme boravka izvan domicilne države, odnosno u cijeloj EU;
  2. personalizirana medicinska skrb putem zajedničke europske podatkovne infrastrukture – dopuštajući istraživačima i drugim stručnjacima da udružuju resurse (podaci, stručnost, računalna prerada i skladišni kapaciteti) diljem EU;
  3. poticanje građana da pomoću digitalnih alata daju povratne informacije u svoju bazu medicinskih podataka i skrbi – pomoću digitalnih alata koji će ljudima omogućiti brigu o njihovom zdravlju, to će poticati prevenciju u liječenju i omogućiti povratne informacije i interakciju između pacijenata i pružatelja zdravstvenih usluga.

Nadalje, u strategiji Europske komisije se daje konkretan niz akcija o načinu postizanja svakog prioriteta.

Javna konzultacija o transformaciji zdravstva i zdravstvene skrbi na Digitalnom jedinstvenom tržištu održana je između srpnja i listopada 2017. godine. U njoj su prikupljeni podaci o opsegu akcija koje treba poduzeti kako bi se poboljšalo zdravstvo i zdravstvena skrb. Kroz konzultaciju  se dobila gotovo 1.500 mišljenja građana. Više od 90% građana slaže da pacijenti trebaju biti u mogućnosti upravljati vlastitim zdravstvenim podacima. Više od 80% slaže se da dijeljenje zdravstvenih podataka može biti korisno, a oko 60% ispitanika navodi kako nemaju pristup digitalnim zdravstvenim uslugama.

Preobrazba zdravstvene zaštite na Digitalnom jedinstvenom tržištu korisit će građanima, zdravstvenim sustavima i gospodarstvu. Digitalne tehnologije poput mobilne komunikacije 4G / 5G, umjetne inteligencije ili superračunala nude nove mogućnosti transformiranja načina primanja i pružanja usluga zdravstvene zaštite i skrbi. Oni omogućuju i inovativne pristupe integriranoj zdravstvenoj i socijalnoj skrbi.

Zdravstveni podaci i napredna analiza podataka mogu ubrzati znanstvena istraživanja, personaliziranu medicinu, ranu dijagnozu bolesti i učinkovitije liječenje.

Podijeli:

 

Vezane objave