Hrvatska je jedno od pripremljenijih članica EU za jedinstveno digitalno tržište

Akcijski plan za provedbu  (Enforcement Action Plan) jedinstvenog digitalnog tržišta (Digital Single Market) Europske unije, odnosno Europskog ekonomskog prostora (European Economic Area EEA) usvojen u ožujku 2020. godine. Jedinstveno tržište EU, odnosno EEA od preko 500 milijuna stanovnika je od strateške važnosti u globalnoj konkurentnosti Europe.

Prije definiranja tog plana utvrđeno je postojeće stanje prilagođavanja članica jedinstvenom tržištu objavljen u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta 2020. (Single Market Scoreboard 2020).

U dokumentu se zaključuje da, unatoč poboljšanjima u određenim područjima, države članice moraju učiniti više kako bi osigurale pravilno funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta. Kao što je to potvrđuje tijekom pandemije korona virusa, dobro funkcionirajuće jedinstveno tržište od presudne je važnosti za osiguravanje slobodnog kretanja opskrbe diljem EU i bitno je za brzi oporavak gospodarstva EU-a.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Rezultati ovogodišnjeg Pregleda stanja jedinstvenog tržišta 2020. dostupno je i kao tablice rezultata prilagođavanja jedinstvenom tržištu kao mrežni alat.

Hrvatska među pripremljenijim zemljama za DSM

Prije svega, za jedinstveno tržište koje u potpunosti funkcionira potrebno je partnerstvo između Europske komisije i država članica Unije, navodi se u Pregledu. Novostvorena radna skupina za provedbu jedinstvenog tržišta bit će jedno od ključnih mjera za poticanje takvog zajedničkog pristupa između Europske komisije i država članica.

Procjenjuje uspješnost država članica u Pregledu je dana u pogledu otvorenosti tržišta, alata upravljanja kao i u određenim područjima politike na temelju niza odabranih pokazatelja za analizu pripremljenosti članica za jedinstveno tržište.

Nalazi su predstavljena u obliku tablice “semafora”, dodjeljivanjem crvenih (ispod prosjeka), žutih (prosječnih) i zelenih oznaka (iznadprosječnih) za svaku kategoriju. U odnosu na prethodnu godinu, ovogodišnja tablica bilježi napredak u većina država članica, ali i mali pad u ukupnom učinku. Sveukupno, tablica je dodijelila 158 zelenih oznaka (153 u 2018.), 107 žutih oznaka (137 u 2018.) i 59 crvenih oznaka (59 u 2018.).

Zemlje EEA koje su bile uspješne u 2019. godini bile su Latvija, Cipar, Danska, Estonija, Finska i Slovačka, dok su najmanje poboljšanja zabilježena u Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Austriji.

Hrvatska je jedna od rijetkih članica bez crvenih (ispodprosječnih) oznaka.

Ključni zaključci Pregleda

Neravnomjerna primjena pravila jedinstvenog tržišta: iako su države članice značajno poboljšale prijenos zakonodavstva EU-a, broj postupaka za kršenje zakona porastao je, dijelom i zbog nepotpuno ili pogrešno prenesenog zakonodavstva EU. Tabela bilježi posebno poboljšanje u provedbi zakonodavstva vezanog uz potrošače zahvaljujući snažnoj koordinacijskoj ulozi Europske komisije i Europske mreže potrošačkih centara.

Proširena administrativna suradnja među državama članicama: uporaba informacijskog sustava o unutarnjem tržištu (Internal Market Information system IMI), koji podržava administrativnu suradnju država članica u 16 političkih i pravnih područja, povećana je za 52% i sada obuhvaća 59 prekograničnih administrativnih postupaka.

Stalan porast korištenja alata koji pomažu građanima i tvrtkama da imaju koristi od jedinstvenog tržišta: broj građana koji koriste informativni portal Vaša Europa (Your Europe) i savjetodavne usluge portala snažno se povećao (+ 48 %). Broj slučajeva korištenja SOLVIT-a, digitalnog alata za rješavanje problema unutar jedinstvenog tržišta povećao se za 4 %.

U Pregledu stanja jedinstvenog tržišta 2020.  se zaključuje kako je potrebno je više rada u određenim područjima politike: potrebna su daljnja poboljšanja kako bi se osiguralo slobodno kretanje profesionalaca, posebno kako bi se osiguralo priznavanju profesionalnih kvalifikacija, ujednačavanje javnih nabava država članica…

 

 

Vezane objave