Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uvrstilo je prijedlog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak – HR-ZOO na indikativnu listu infrastruktumih projekata predviđenih za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) za razdoblje 2014 .- 2020.

Glavni cilj projekta je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temelj nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture Republike Hrvatske i koji će osigurati svim institucijama i pojedincima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja dugoročno dovoljne, pouzdane i održive računalne i podatkovne resurse te mrežnu povezanost, potrebne za njihovo djelovanje i rad.

HR-ZOO je osmišljen kao zajednička infrastruktura za potrebe modernog obrazovanja i međunarodno relevantnih istraživanja te instrument integracije u europski istraživački prostor (European Research Area, ERA) i europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA).

Taj projekt uključuje uspostavu nacionalnih sjedišta (u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu), grid-sjedišta s klasterima za znanstveno računanje, HPC-sjedišta za posebno zahtjevna računanja, /cloud/-sjedišta za računalne i podatkovne resurse opće namjene, diskovne i tračne resurse za pohranu velikih kolekcija podataka te novu širokopojasnu okosnicu nacionalne akademske mreže.

Glavni cilj projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture Republike Hrvatske.

Projekt HR-ZOO okuplja u suradničko partnersko okruženje Sveučilište J.J.Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, CARNet te Srce u ulozi koordinatora.

Slijedom navedenog, projekt HR-ZOO je prepoznat kao strateški projekt u Republici Hrvatskoj te kao takav prolazi posebnu proceduru pripreme na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU strukturnih fondova.

Pod vodstvom Srca, priprema projektne dokumentacije HR-ZOO ulazi u završnu fazu.

Isporučeni su izvedbeni projekti za uređenje i opremanje HR-ZOO sjedišta a u tijeku je ishođenje potvrda na glavne projekte od javnopravnih tijela za HR-ZOO sjedišta u Osijeku, Splitu i Zagrebu (Znanstveno-učilišni kampus Borongaj i Srce).

Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi za projekt HR-ZOO bit će tijekom kolovoza dorađene sukladno komentarima JASPERS  savjetnika (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) nakon čega započinje postupak za izdavanje Potvrde o pripremljenosti projekta (Completion Note). Potvrda je preduvjet za prijavu projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU strukturnih fondova koji se očekuje krajem listopada 2017.

Podijelite: