U Europskoj uniji javni je sektor jedan od najintenzivnijih sektora. Ponovna uporaba otvorenih podataka može pridonijeti, primjerice, rastu europskog gospodarstva, razvoju umjetne inteligencije i prevladavanju društvenih izazova.

Otvoreno tržište podataka ključni je sastavni dio ukupnog gospodarstva podataka EU. Očekuje se da će se ukupna izravna ekonomska vrijednost podataka javnog sektora povećati s početnih 52 milijardi eura 2018. za EU28, na 194 milijarde eura 2030. godine.

Europska komisija usvojila je 25. travnja 2018. prijedlog za reviziju Direktive PSI (Public Sector Information), koji je predstavljen u sklopu paketa mjera s ciljem olakšavanja stvaranja zajedničkog podatkovnog prostora u EU.

Prijedlog je rezultat opsežnog procesa javnog savjetovanja, procjene aktualne Direktive PSI i procjene učinka. Taj je prijedlog dobio pozitivno mišljenje Odbora za regulatorno vijeće.

Prepreke za prevladavanje

Prijedlog ima za cilj prevladati prepreke koje i dalje sprečavaju potpuno ponovno korištenje informacija javnog sektora, koji prema procjeni učinaka uključuju sljedeće:

  • Podaci generirani od strane komunalnih i prometnih sektora imaju ogroman potencijal za ponovno korištenje. Ipak, subjekti koji djeluju u tim sektorima nisu obuhvaćeni PSI direktivom, iako mnogi od njih u cijelosti ili djelomično financiraju javni novac. Isto vrijedi i za podatke istraživanja koji proizlaze iz javnih sredstava;
  • Dinamički podaci jedan su od komercijalno vrijednih vrsta podataka, jer se mogu koristiti za proizvode i usluge koji pružaju informacije u stvarnom vremenu, kao što su putne ili transportne aplikacije. Međutim, pružanje pristupa stvarnom vremenu dinamičnim podacima koje drže tijela javnog sektora, na primjer putem sučelja za programiranje aplikacija (API), rijetko je;
  • Nekoliko tijela javnog sektora i dalje naplaćuje više od onoga što je potrebno kako bi se pokrili troškovi reprodukcije i širenja za ponovno korištenje podataka javnog sektora. Takve naplate predstavljaju tržišnu barijeru za mala i srednja poduzeća (SME). Otklanjanje troškova obično dovodi do porasta potražnje za podacima javnog sektora, što znači više inovacija, više poslovnog rasta i, u konačnici, veći proračunski prihodi (putem poreza) za javni sektor;
  • Nositelji javnih podataka ponekad sklapaju aranžmane s privatnim sektorom kako bi dobili dodatnu vrijednost iz svojih podataka. To stvara rizik od blokiranja podataka javnog sektora, koristi velikim tvrtkama i time ograničava broj potencijalnih ponovnih korisnika dotičnih podataka.

Ciljevi revidirane direktive

U pogledu postojanja tih prepreka, predložene izmjene su:

  • Smanjiti barijere za ulazak na tržište, posebice za mala i srednja poduzeća, ograničavajući iznimke koje omogućuju javnim tijelima da naplaćuju za ponovno korištenje svojih podataka više od graničnih troškova diseminacije;
  • Povećati dostupnost podataka dovođenjem novih vrsta javnih i javno financiranih podataka u područje Direktive PSI, kao što su podaci koje drže javni poduzetnici u sektoru komunalnih usluga i prometa te podaci istraživanja koji proizlaze iz javnih sredstava;
  • Smanjiti rizik od prekomjernog prednosti prednatelja koji pogoduje velikim tvrtkama i time ograničiti broj mogućih ponovnih korisnika dotičnih podataka, zahtijevajući transparentniji postupak za uspostavljanje javno-privatnih podataka;
  • Povećati poslovne prilike poticanjem širenja dinamičkih podataka putem sučelja za programiranje aplikacija (API-ja).

Podijeli:

Vezane objave