Nacionalni CERT je održao završno događanje i predstavljanje rezultata projekta GrowCERT – Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini, projekta koji provodi CarNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža, a sufinanciranog sredstvima Europske komisije kroz Instrument za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Svrha i opći cilj projekta je poboljšati pripremljenost / spremnost i odaziv na kibernetičke prijetnje kritičnih hrvatskih nacionalnih infrastruktura i Carneta / Nacionalnog CERT-a (Croatian Computer Emergency Response Team). Doprinos općem cilju postignut je kroz jačanje hrvatskih nacionalnih kapaciteta za prikupljanje, analizu i razmjenu informacija o kibernetičkim incidentima i prijetnji kibernetičkoj sigurnosti stvaranjem platforme za prikupljanje podataka o sigurnosnim incidentima na nacionalnoj i europskoj razini.

Projekt je imao niz aktivnosti kao što su razvijanje platforme za prikupljanje, analizu i razmjenu podataka o računalno-sigurnosnim prijetnjama i incidentima projektom GrowCERT je omogućena nabava novih uređaja kojima je podignuta opća razina sigurnosti Carnet usluga i servisa s posebnim naglaskom na obranu od DDoSa nazvanu Pixi te razvijanje alata (DNSBL – Domain Name Server Blacklist, Web Defacement Detection alata te CVE Search alata).

Podijeli:

 

Vezane objave