U ponedjeljak 2, rujna obilježeno je pokretanje pilot projekta, OPENQKD, koji će instalirati testnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u nekoliko europskih zemalja. Povećat će sigurnost kritičnih aplikacija u području telekomunikacija, zdravstvene zaštite, opskrbe električnom energijom i vladinih usluga.

Projekt OPENQKD namijenjen je promjenama u načinu na koji doživljavamo, razumijemo i koristimo kvantnu komunikaciju. Njegov glavni fokus je stvaranje i testiranje komunikacijske mrežne infrastrukture s ugrađenim kvantnim elementom, koristeći Quantum Key Distribution (QKD), ultra-siguran oblik šifriranja koji omogućuje prijenos podataka s vrlo visokom razinom sigurnosti.

„Ovaj će projekt pridonijeti ključnom doprinosu osiguravanju da Europa ostane na čelu istraživanja kvantnih tehnologija i njihovih primjena koje, među mnogim drugim uporabama, imaju potencijal transformirati način na koji sigurno komuniciramo. EU je već pokazala da se ozbiljno bavi kvantitetom lansiranjem 2018. godine Quantum Technologies Flagship, inicijativom vrijednom milijardu eura koja će financirati vrhunska istraživanja tijekom sljedećih deset godina“, rekao je glavni direktor Generalnog direktorata Europske komisije za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju Roberto Viola.

„Europskom inicijativom OPENQKD Europa se nadovezuje na svoje vodstvo u znanosti i tehnologiji u sektoru kvantnih tehnologija, njegujući snažnu suradnju između istraživanja i industrije, kao i javnog sektora. To će omogućiti inovativni eko-sustav za stvaranje nove perspektive za našu sigurnu digitalnu Europu i izgradnju temelja za komunikacijske tehnologije sljedeće generacije“, rekao je voditelj Centra za digitalnu sigurnost i zaštitu na Austrijskom tehnološkom institutu koji koordinira projekt Helmut Leopold.

Izgradnja europskih kvantnih veza

Europska komisija odlučila je financirati OPENQKD nakon poziva za predlaganje projekata Horizon 2020 u 2018. godini. Njegova misija je razviti eksperimentalni testni test temeljen na QKD-u i testirati postojeću opremu koju isporučuju različiti proizvođači kvantnih komponenti. Aktivnosti OPENQKD-a odvijat će se diljem Europe (u Austriji, Španjolskoj, Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Grčkoj i Češkoj). Fokusirat će se na nekoliko ključnih područja poslovanja, posebno na telekomunikacijski sektor, gdje treba osigurati promet podataka u tranzitu i u mirovanju. Ostale aplikacije, kao što su osiguravanje medicinskih i vladinih podataka ili prijenos sigurnih upravljačkih signala u električnoj mreži, također će se prikazati i vrednovati.

Osim toga, OPENQKD će se baviti razvojem europskog ekosustava za pružatelje kvantne tehnologije i programere aplikacija. Također će se raditi na identificiranju novih slučajeva upotrebe podržavajući startupe te mala i srednja poduzeća, kao i nudeći moderne ispitne prostore novim kvantnim dionicima.

Daljnji cilj projekta je osmisliti standarde i sigurnosne certifikate za kvantnu infrastrukturu.

Kako bi postigao svoje ambiciozne ciljeve, projekt OPENQKD trajat će tri godine, a proračun će biti 15 milijuna eura. Konzorcij projekta čini 38 partnera iz 13 država članica EU i pridruženih država Horizon 2020. Partneri u konzorcijumu pokrivaju širok spektar nadležnosti, uključujući proizvođače kvantne opreme, mrežne operatore, integratore sustava, mala i srednja poduzeća, istraživačke i tehnološke organizacije, sveučilišta, tijela za certificiranje i standardizaciju i krajnje korisnike.

Kvantna tehnologija i EU

U listopadu 2018. Europska komisija pokrenula je prvu fazu voditelja Quantum Technologies, milijardu eura, desetogodišnju inicijativu koja objedinjuje resurse oko zajednički dogovorenog plana znanosti i tehnologije. Obuhvaćeno je pet polja: kvantna komunikacija, kvantno računanje, kvantna simulacija, kvantna metrologija i osjetilo te osnovna znanost koja stoji iza kvantnih tehnologija.

U lipnju 2019., nekoliko je zemalja EU potpisalo deklaraciju kojom se slažu da zajedno istražuju kako razviti i rasporediti kvantnu komunikacijsku infrastrukturu (QCI) diljem EU-a u sljedećih deset godina. Od tada su još tri države članice potpisale deklaraciju.

U razdoblju od 2021. do 2027. kvantne tehnologije podržavat će program Digital Europe, koji će razviti i ojačati europske strateške digitalne kapacitete, kao i Komisijin program Horizon Europe, doprinoseći istraživačkim aplikacijama.

Podijeli:

 

Vezane objave