Vjerojatno su prilično rijetki građani koji dosad nisu imali negativna iskustva s katastarskim uredima i zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova (gruntovnicama), zato što su nerijetko i satima morali čekati da dobiju neki izvod ili drugi potreban dokument. A ako su zbog toga još morali otputovati na drugi kraj države i za to potrošiti poprilično novca i vremena, njihovo “oduševljenje” bilo je još veće

Piše: Željko Bukša

Izvod iz e-katastarskog plana

Naravno da smo se svi u takvim, za naše živce napetim situacijama, s razlogom pitali je li to baš nužno jer smo već “debelo” u 21. stoljeću, kada bi se takve stvari trebale rješavati elektroničkim putem pa bi se i poslovi vezani uz zemljišnu administraciju, kao i u razvijenijim europskim državama, trebali obavljati samo s nekoliko klikova mišem.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Sada će konačno takvi “užici” i dugi redovi u katastru i gruntovnici postati dio prošlosti. Naime, u Državnoj geodetskoj upravi (DGU) u primjenu je pušten e-Katastar – sustav podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka elektroničkim putem. Zahvaljujući tom modernom sustavu, od sada se, bez čekanja i putovanja, odmah, i to u bilo koje vrijeme, elektroničkim putem može podnijeti zahtjev i dobiti razne izvode javnih isprava iz katastra i zemljišnih knjiga u cijeloj zemlji. Pristup podacima ostvaruje se preko aplikacije One Stop Shop i portala oss.uredjenazemlja.hr te preko sustava e-Građani.

OSS je javna web-aplikacija koja predstavlja vezu prema postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom sustavu, odnosno Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišne knjige i katastra (ZIS), a u cilju poboljšanja razine kvalitete i brzine pružanja usluga ključnim korisnicima i građanima u poslovima registriranja promjena stvarnih prava nad nekretninama. OSS se sastoji od dvije komponente: OSS public (dostupan svim korisnicima, bez obzira na registraciju, koji omogućuje pretragu i pregled osnovnih katastarskih analognih i grafičkih podataka) i OSS private (dostupan je samo registriranim korisnicima, a omogućuje pregled podataka, podnošenje zahtjeva za izdavanje javnih isprava i rješavanje katastarskim uredima te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata).

Zahtjevi i podaci

Implementacijom portala OSS-a omogućeno je da građani, tijela javne vlasti i pravne osobe elektroničkim putem, kada god to žele, podnose zahtjeve i preuzimaju katastarske i zemljišnoknjižne podatke koji se vode i održavaju u ZIS-u, a to su kopije katastarskoga plana, prijepisi/izvodi iz posjedovnih listova te izvaci iz baze zemljišnih podataka. Tako dobiveni dokumenti imaju elektronički potpis na koji je dodatno otisnut QR kôd i kôd za provjeru istinitosti dokumenta pa imaju pravnu valjanost kao i oni ispisani u katastarskim uredima i gruntovnicama na papiru i ovjereni pečatom i potpisom službene osobe.

To će svima donijeti višestruke koristi. Do tih će se dokumenata dolaziti neusporedivo brže i jednostavnije nego do sada, bez nepotrebnog gubljenja vremena. Prepolovit će se i potrebni troškovi jer će, primjerice, za izdavanje posjedovnog lista elektroničkim putem i dalje trebati platiti 10 kuna i 15 kuna upravne pristojbe (to se plaća korištenjem raznih kartica pri podnošenju zahtjeva), ali otpada dosadašnji trošak od 30 kuna za stvarne troškove jer se zatražene javne isprave, za koje se zahtjevi zaprimaju i obrađuju u OSS-u, dostavljaju korisniku u elektronički sandučić bez pripreme i obrade zahtjeva od državnih službenika, troškova isporuke i ispisa na papiru. A ušteda će biti još veća kad se ima u vidu da uglavnom neće biti potrebna ni putovanja u katastarske urede i gruntovnice širom Hrvatske.

Osim toga, novi sustav omogućuje da se svi digitalizirani podaci u svakome trenutku mogu zatražiti i provjeriti iz svoga stana ili ureda, a do sada je po takve pravno valjane isprave trebalo doći u katastarske i zemljišnoknjižne urede, u njihovo uredovno vrijeme za rad sa strankama. A ono je, uglavnom, ograničeno samo na nekoliko sati nekoliko puta tjedno i preklapa se s radnim vremenom većine zaposlenih građana u Hrvatskoj. Također, jednim se zahtjevom može zatražiti izdavanje više različitih javnih isprva iz različitih katastarskih ureda.

E-katastar, početna stranica One Stop Shopa

Puštanje u rad aplikacije One Stop Shop također je važan pomak prema spajanju zemljišnih knjiga i katastra, i pojednostavnjenju procedura, što donosi korist za sve građane, ali i investitore te omogućuje jednostavniji, brži i učinkovitiji promet nekretninama (primjerice, kupoprodaje i upis), rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ostavinskih postupaka itd. Sve to trebalo bi domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama olakšati način poslovanja i djelovanja u Hrvatskoj, posebno onaj koji se odnosi na katastarske podatke, zemljišne knjige, stjecanje i promet nekretninama. Sve ono za što se u načelu ili angažiraju specijalisti ili se gubi mnogo vremena. Ovo je projekt koji ide za time da sve te muke, koje se nerijetko nazivaju administrativnim barijerama, pokušamo smanjiti i omogućiti svima da koriste ono što je danas najvažnije, a to je digitalno društvo, elektroničku komunikaciju, kažu u Vladi.

S time se slaže i građevinska vještakinja Veljka Lalić Šegvić. Ističe kako je to dobro zato što se ide prema tome da se povežu podaci katastra i gruntovnice, jer se stvara čišću i lakšu situaciju za dobivanje važnih podataka o nekretninama vrlo važnih za mnoge poslove.

Ubrzani način

No koristi od svega imat će i zaposleni u katastarskim uredima i gruntovnicama. Novi, ubrzan i jednostavniji način izdavanja dokumenata trebao bi ih značajno rasteretiti i omogućiti im kvalitetnije obavljanje ostalih poslova, koji će pridonijeti ubrzanju registracije nekretnina i pravnog prometa s njima. Naime, samo DGU godišnje izda oko 90 tisuća kopija katastarskih planova te oko 80 tisuća posjedovnih listova pa se sada očekuje da će taj posao biti znatno smanjen.

Osim toga, najavljuju da će u trećem kvartalu ove godine uložiti dodatni napor kako bi omogućili da se elektroničkim putem predaju i geodetski elaborati, koji su često osnova za pokretanje gospodarskih investicija. Koliko bi to pomoglo, pokazuje podatak da godišnje zaprime i obrade oko 60.000 takvih elaborata. Zato stručnjaci očekuju da će očekivano veliko rasterećenje službenika u katastarskim uredima omogućiti da ubrzano smanje nagomilane neriješene zemljišnoknjižne predmete, kojih je krajem prošle godine bilo oko 47.000.

Završetak uspostave ZIS-a te njegova podsustava One Stop Shopa bitno je i zato što je to prvi i vrlo važan korak i preduvjet reforme svih reformi na tom području – spajanja katastra i zemljišne knjige u jednu instituciju, što je planirano u Vladinom paketu reformskih mjera. Prema najavama, ovu će godinu ministarstva graditeljstva i pravosuđa iskoristiti za izmjenu zakonodavstva iz tog područja. Kad se to napravi, 2018. i 2019. im ostaje za proces fizičkog spajanja. Kad se taj posao dovrši, dobit ćemo, kažu u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, dvije baze relativno točnih podataka na jednom mjestu, i time nećemo riješiti probleme. No, to će, ističu, omogućiti da se problemi rješavaju u jednoj instituciji i u jednom postupku, a ne u dva kao do sada. A ti problemi se mogu rješavati jedino novim izmjerama zemljišta, jer je to preduvjet da se pravo stanje na terenu usporedi s upisanim podacima.

Kad se provede institucionalno povezivanje katastra i gruntovnice, građani više neće morati hodati od ureda do ureda, investitori će također sve imati na jednom mjestu, kao i državna tijela. Jedna institucija će rješavati probleme uknjižbi podataka o česticama, katastarskim kulturama, obliku i površinama i slično. No to je projekt koji će potrajati, jer je sređivanje zemljišnoknjižnog stanja opsežan i dugotrajan proces, ističu u Ministarstvu pravosuđa.


Nagrada za razvoj One Stop Shopa za ZIS

Razvoj One Stop Shopa za Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS) kompanije Ericsson Nikola Tesla osvojio je 2015. godine nagradu struke za Projekt godine, koju dodjeljuje hrvatski ogranak međunarodnog Project Management Instituta (PMI).

Obrazloženo je da taj projekt, vrijednosti nešto više od pola milijuna eura, pruža mnogo bolji, brži i jednostavniji uvid u podatke zemljišne knjige i katastra, što za korisnike znači poboljšanje razine kvalitete i brzine pružanja usluga. Tako sada svi građani, prvi put, na jednom mjestu, mogu vidjeti cjelokupnu vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru, za što su prije morali koristiti više različitih izvora informacija. Umjesto različite prakse rada, u uredima se uspostavlja centralno procesno definirano postupanje ZIS-u, što osigurava za građane jedinstvenu praksu u postupanju, čime se podiže razina pravne sigurnosti, a dostava svih informacija između katastara i zemljišnoknjižnih odjela ne ide više papirnatim putem, već elektronički, čime se postižu značajne vremenske i financijske uštede.

Inače, ENT je kao voditelj konzorcija sklopio dva veća ugovora s ministarstvima graditeljstva i prostornog uređenja te pravosuđa o izradi ZIS-a i Baze zemljišnih podataka, kao i o njegovoj nadogradnji i širenju, ukupne vrijednosti veće od šest milijuna eura i oko šest i pol milijuna kuna. Osim toga, u okviru IPA 2008, preko Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, razvijen je podsustav ZIS-a “One Stop Shop” (OSS) koji predstavlja javnu web-aplikaciju i vezu prema ZIS-u. Vrijednost ugovora za uspostavu OSS-a je 553.000 eura, u okviru kojeg je ENT uspostavio ZIS u 20 katastarskih i zemljišnoknjižnih ureda.

Podijeli:

 

 

Vezane objave