Europska komisija 20. ožujka je pokrenula internetski portal WiFi4EU. EK poziva općine u cijeloj Europi da se počnu prijavljivati za prvi natječaj za projekte, koji će se otvoriti sredinom svibnja. Općine će se u okviru poziva natjecati za financiranje EU-a za izgradnju pristupnih točaka za besplatan bežični internet na javnim mjestima.

U okviru Programa WiFi4EU općinama se nudi vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za uspostavu pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim mjestima, primjerice u knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

 

Kako je izjavio predsjednik Jean-Claude Juncker, cilj je inicijative WiFi4EU zajamčiti da „svako europsko selo i svaki grad do 2020. godine dobiju besplatan bežični pristup internetu oko glavnih središta javnog života”.

Općine mogu iskoristiti vaučere WiFi4EU za kupnju i instalaciju opreme za Wi-Fi (bežične pristupne točke) u svojim središtima javnog života. Troškove održavanja mreže tijekom snosit će općine.

U proračunu EU-a do 2020. 120 milijuna eura namijenjeno je financiranju opreme za besplatne Wi-Fi usluge u 8.000 općina u svim državama članicama te u Norveškoj i na Islandu.

Kako podnijeti zahtjev za dobivanje vaučera WiFi4EU?

  • Registracija: općine se od 20. ožujka 2018. trebaju prijaviti na portalu WiFi4EU.eu;
  • Podnošenje zahtjeva: sredinom svibnja 2018. objavit će se prvi poziv na podnošenje prijava, a prijavljene općine moći će podnijeti zahtjeve za prvi paket od 1.000 vaučera WiFi4EU (svaki u vrijednosti od 15.000 eura). Vaučeri će se dijeliti prema redoslijedu prijave;
  • Dodjela: EK će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1.000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.
  • Tijekom sljedeće dvije godineobjavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU.

Mreže financirane programom WiFi4EU bit će besplatne, bez reklama i u njima se neće prikupljati osobni podaci korisnika. Financiranje će se odobriti samo onim mrežama koje ne dupliciraju postojeće besplatne privatne ili javne mreže usporedive kvalitete na istim javnim mjestima.

Inicijativa WiFi4EU dio je ambiciozne operacije izmjena pravila EU-a u području telekomunikacija koja uključuje nove mjere za zadovoljavanje sve većih potreba Europljana za povezivosti i poticanje konkurentnosti Europe.

EU je brzo postigao važne dogovore o ukidanju naknada za roaming od 15. lipnja 2017. godine za sve koji putuju unutar EU-a, o prenosivosti sadržaja, čime će se Europljanima već od početka 2018. godine omogućiti da i tijekom putovanja uživaju u filmovima, glazbi, videoigrama ili e-knjigama na koje su se pretplatili kod kuće, ili o oslobađanju radiofrekvencijskog pojasa od 700 MHz za razvoj tehnologije 5G i novih internetskih usluga.

U tijeku su pregovori o 14 zakonodavnih prijedloga strategije digitalnog jedinstvenog tržišta, koja je jedan od najvažnijih prioriteta Junckerove Europske komisije. EK je pozvala Europski parlament i Vijeće da brzo djeluju u pogledu svih već podnesenih prijedloga.

Podijeli:

 

 

Vezane objave