Europska komisija je predstavila nove korake za izgradnju povjerenja u umjetnu inteligenciju tako što će unaprijediti rad stručne skupine na visokoj razini. Nadovezujući se na rad skupine neovisnih stručnjaka imenovanih u lipnju 2018. godine, Europska komisija je pokrenula pilot-fazu kako bi osigurala da se etičke smjernice za razvoj i uporabu umjetne inteligencije (artificial intelligence AI) mogu provesti u praksi. Europska komisija poziva industriju, istraživačke institute i javna tijela da testiraju detaljni popis za ocjenu koji je izradila skupina stručnjaka na visokoj razini, koji nadopunjuje smjernice.

Planovi se mogu ostvariti u skladu s strategijom AI iz travnja 2018. godine, koja ima za cilj povećanje javnih i privatnih ulaganja na najmanje 20 milijardi eura godišnje tijekom sljedećeg desetljeća, što će omogućiti dostupnost više podataka, poticati talent i osigurati povjerenje.

Umjetna inteligencija (AI) može koristiti širokom rasponu sektora, kao što su zdravstvo, potrošnja energije, sigurnost automobila, poljoprivreda, klimatske promjene i upravljanje financijskim rizicima. AI također može pomoći u otkrivanju prijevara i prijetnji od kibernetičke sigurnosti te omogućuje tijelima za provedbu zakona učinkovitije borbu protiv kriminala. Međutim, AI također donosi nove izazove za budućnost rada i postavlja pravna i etička pitanja.

Europska komisija poduzima pristup u tri koraka: utvrđivanje ključnih zahtjeva za pouzdanu umjetnu inteligenciju, pokretanje pilot-faze velikih razmjera za povratne informacije od dionika i rad na izgradnji međunarodnog konsenzusa za AI usmjeren na ljude.

  1. Sedam osnova za postizanje pouzdanog AI

Pouzdani AI treba poštivati ​​sve primjenjive zakone i propise, kao i niz zahtjeva; posebni popisi za procjenu imaju za cilj provjeriti primjenu svakog od ključnih zahtjeva:

  • Ljudsko posredovanje i nadzor: Sustavi umjetne inteligencije trebali bi omogućiti pravedna društva podržavajući ljudsko djelovanje i temeljna prava, a ne smanjivati, ograničavati ili pogrešno upravljati ljudskom autonomijom.
  • Robusnost i sigurnost: pouzdan AU zahtijeva da algoritmi budu sigurni, pouzdani i dovoljno robusni da bi se mogli nositi s pogreškama ili nedosljednostima tijekom svih faza životnog ciklusa AI sustava.
  • Upravljanje privatnošću i podacima:Građani bi trebali imati potpunu kontrolu nad vlastitim podacima, dok se podaci koji se odnose na njih ne koriste za nanošenje štete ili diskriminaciju.
  • Transparentnost:Treba osigurati sljedivost AI sustava.
  • Raznolikost, nediskriminacija i pravednost:AI sustavi trebaju uzeti u obzir čitav niz ljudskih sposobnosti, vještina i zahtjeva te osigurati dostupnost.
  • Društvena i ekološka dobrobit:AI sustavi trebaju se koristiti za poboljšanje pozitivnih društvenih promjena i povećanje održivosti i ekološke odgovornosti.
  • Odgovornost:Treba uspostaviti mehanizme za osiguranje odgovornosti i odgovornosti za sustave umjetne inteligencije i njihove ishode.
  1. Pilot velikih razmjera s partnerima

U ljeto ove godine Europska komisija će pokrenuti pilot-fazu koja će uključivati ​​širok raspon dionika. Već sada, tvrtke, javne uprave i organizacije mogu se prijaviti u Europski savez AI i primiti obavijest kada pilot započne. Osim toga, članovi ekspertne skupine na visokoj razini pomoći će predstaviti i objasniti smjernice relevantnim dionicima u državama članicama.

  1. Izgradnja međunarodnog konsenzusa za AI usmjereno na čovjeka

Europska komisija želi ovaj pristup AI etici približiti globalnoj pozornici jer tehnologije, podaci i algoritmi ne poznaju granice. U tu svrhu Europska komisija će ojačati suradnju s partnerima istomišljenika kao što su Japan, Kanada ili Singapur i nastaviti igrati aktivnu ulogu u međunarodnim raspravama i inicijativama, uključujući G7 i G20. U pilot-fazi sudjelovat će i tvrtke iz drugih zemalja i međunarodnih organizacija.

Članovi stručne skupine AI detaljno će predstaviti svoj rad tijekom trećeg digitalnog dana u Bruxellesu 9. travnja. Nakon pilot faze, početkom 2020. godine, stručna skupina za AI će pregledati popise procjena za ključne zahtjeve, nadovezujući se na dobivene povratne informacije. Na temelju tog pregleda, Europska kmisija će ocijeniti ishod i predložiti sljedeće korake.

Nadalje, kako bi se osigurao etički razvoj umjetne inteligencije, Europska komisija će do jeseni 2019. godine pokrenuti niz mreža centara izvrsnosti za istraživanje AI; započeti uspostavljanje mreža središta digitalnih inovacija; te zajedno s državama članicama i dionicima započeti razgovore o razvoju i provedbi modela za razmjenu podataka i najbolji način korištenja zajedničkih podatkovnih prostora.

Europska komisija olakšava i unaprjeđuje suradnju na području JI diljem EU-a kako bi povećala svoju konkurentnost i osigurala povjerenje na temelju vrijednosti EU-a. Slijedeći svoju europsku strategiju za umjetnu inteligenciju , objavljenu u travnju 2018. godine, Europska komisija je osnovala skupinu stručnjaka na visokoj razini za AI , koja se sastoji od 52 neovisna stručnjaka iz akademske zajednice, industrije i civilnog društva. U prosincu 2018. godine objavili su prvi nacrt smjernica za etiku, nakon čega su uslijedile konzultacije s dionicima i sastanci s predstavnicima država članica radi prikupljanja povratnih informacija. To slijedi koordinirani plan s državama članicama za poticanje razvoja i uporabe umjetne inteligencije u Europi, također predstavljene u prosincu 2018. godine.

Podijeli:

Vezane objave