Europski parlament i Vijeće Europe 29. siječnja su postigli privremeni dogovor o prijedlozima Europske komisije iz prosinca 2015. za internetsku prodaju robe i isporuku digitalnih sadržaja i usluga. Uz uredbu o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja, koja je stupila na snagu u prosincu 2018., novi sporazum o pravilima za digitalne ugovore najnoviji je rezultat primjene Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koja donosi konkretne koristi građanima i poduzećima.

„Jedna od najvećih prednosti digitalnog jedinstvenog tržišta EU-a za potrošače jest ta da jednim klikom miša mogu kupiti robu u bilo kojoj državi članici EU-a bez dodatnih troškova. Za poduzeća to znači da svoje proizvode, usluge i digitalni sadržaj mogu ponuditi bilo gdje u Europskoj uniji i tako dobiti pristup milijunima potencijalnih kupaca.

Za dobro funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta potrebna su jasna, ažurirana i usklađena pravila za čitav EU, a spomenuti sporazum o prijedlozima za isporuku digitalnih sadržaja i usluga te prodaju robe važan je korak u tom smjeru.

Potrošačima u EU-u pružit će se bolja zaštita. Primjerice, u slučaju neispravnosti digitalnog sadržaja poput glazbe ili softvera, kupac će imati pravo na naknadu. Imat će na raspolaganju i više vremena za dokazivanje da je roba ili usluga bila neispravna u trenutku kupnje, a u tom slučaju u cijelom EU-u vrijede jednake mogućnosti za naknadu štete, poput popusta ili povrata novca. Poduzeća će imati koristi od veće pravne sigurnosti i jednakih pravila za sve.

Postignuti sporazum dovest će do većeg povjerenja potrošača i poduzeća, a povećanjem ponude digitalnog sadržaja i robe u Europi povećat će se i izbor uz konkurentnije cijene, što je i cilj jedinstvenog digitalnog tržišta“, priopćili su nakon postignutog sporazuma   potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip i povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Věra Jourová izražavajući očekivanja kako će Europski parlament i Vijeće Europe usuglasiti i prijedlog za moderniziranje pravila o autorskim pravima kako bi ona odgovarala digitalnom svijetu te prijedlog uredbe o privatnosti i elektroničkim komunikacijama.

Nakon dogovora Europski parlament i Vijeće EU-a sada moraju službeno donijeti tekst direktiva, a nakon donošenja one će se objaviti u Službenom listu EU-a i stupiti na snagu dvadeset dana kasnije.

Jedan je od stupova strategije digitalnog tržišta potrošačima i poduzećima osigurati bolji pristup robi i uslugama na internetu u cijeloj Europi. Iako je e-trgovina u porastu, ni poduzeća ni potrošači u Europi još nisu iskoristili sav njezin potencijal.

Europska komisija je još 9. prosinca 2015. donijela dva prijedloga: prvi o isporuci digitalnog sadržaja (npr. streaming glazbe), a drugi o internetskoj prodaji robe (npr. kupnja odjeće na internetu). Drugi je prijedlog 2017. proširen na prodaju robe izvan interneta. Cilj je oba prijedloga uklanjanje velikih prepreka prekograničnoj elektroničkoj trgovini u EU-u: pravne rascjepkanosti u području potrošačkog ugovornog prava, zbog koje MSP-ovi imaju poteškoće u prekograničnoj trgovini, i niskog povjerenja potrošača pri kupnji robe i usluga iz druge države putem interneta. Prema posljednjem Pregledu potrošačkih uvjeta (iz 2017.) ta su pitanja i dalje prisutna.

Zajedno s ukidanjem naknada za roamingnovim pravilima o zaštiti podataka i mogućnošću da građani na putovanju imaju pristup svojim internetskim sadržajima, novi privremeni sporazum o pravilima za digitalne ugovore još je jedna bitna inicijativa jedinstvenog digitalnog tržište EU.

Podijeli:

Vezane objave